Fikk hjelp av 11 dørvakter

- Det kan ikke være riktig at politiet må belage seg påhjelp fra sivile for å holde ro og orden.

Publisert Sist oppdatert


Bemanningssituasjonen i politi-Norge har aldri vært merprekær enn nå. De aller fleste av landets politidistrikter belager seg på å fåfulle vaktlister ved hjelp av overtid og beordringer.

Situasjonen i Søndre Buskerud er intet unntak. For hundeførerMorten Bergo og OleChristian Olsen resulterte bemanningskrisen nesten i enkatastrofe - hadde det ikke vært for 11 dørvakter i Drammen sentrum.

- Jeg stiller meg spørsmål om det er riktig at politiet måbelage seg på hjelp av sivile for å holde ro og orden i landets sjette størsteby. Det kan da ikke være sånn, sier Morten Bergo.

Ble truet

Den aktuelle hendelsen fant sted i midten av september hvorto gjenger med østeuropeisk opprinnelse kom i bråk og politiet ble tilkalt. Nårde to politimennene kommer, forsvinner den ene gjengen frivillig mens den andregjengen på mellom 20 og 25 personer nekter å forlate stedet. Morten Bergo og Ole Christian Olsenmerker at det bygger opp til «bråk».

- De var aggressive og ville ikke høre på oss. Jeg får unnaen av personene og tar han med bak i bilen. Dermed blir Ole Christian ståendealene med sinte og truende personer, sier Morten Bergo.

De to politimennene hører at gjengmedlemmene snakker russiskseg imellom men en lokal tsjetjener har overhørt at de har tenkt å stikkepolitimannen med kniv om han ikke forsvinner og lar de være i fred.

- Beskjeden vi fikk da vi ba de om å forlate stedet varkrystallklar - dere skal tas, sier Ole Christian Olsen,som innrømmer at han følte seg truet av gjengmedlemmene.

Spørsmålet han stilte seg var; hvor lenge kan jeg stå herfør de går løs på meg med kniv?

Redningen for Ole Christian Olsen og Morten Bergo ble 11 dørvakterfra ulike utesteder i sentrum som mobiliserte og stilte seg bak politiet.

- Hadde det ikke vært for at dørvaktene snakket sammen ogkom til unnsetning, ville utfallet blitt tragisk. Vi prøvde å kalle opp påsambandet at vi trengte assistanse, men den dystre beskjeden vi fikk var detikke var folk på jobb. Alt som kunne komme kom, og det var to mann. Men de komfra helt andre deler av distriktet (Lier, Hurum og Svelvik red anmerk.) ogdermed ble jo de områdene tømt for politi som selvsagt er svært uheldig detogså, sier Ole Christian Olsen.

16 beordringer

Politiets kamp om å få et risikotillegg kan ikke beskrivespå en «bedre» måte enn det Bergo og Olsen opplevde denne lørdagsnatten. Alenepå jobb i landets sjette største by uten backup eller assistanse.

Den aktuelle helgen hadde politimester i SøndereBuskerud,Christine Fossen, 16 beordringer ute. Likevel havner politiet i skarpesituasjoner hvor de ikke får den nødvendige hjelpen de trenger og må belage segpå hjelp fra sivilister.

- Det er selvsagt ikke forsvarlig å drive polititjenesten påen slik måte. Hva skjer den dagen det går galt? Politiet blir reddet avovertid, beordringer og studenter. Det er absolutt ikke positivt når 11dørvakter må ordne opp på et offentlig sted når politiet er tilkalt. Hvilketsignal sender vi ut til publikum, spør Morten Bergo.

Duoen har så vidt snakket med noen av dørvaktene i ettertid,og de er ikke i tvil at det kunne gått fryktelig galt uten hjelpen de fikk.

- Vi visste jo at politiet ikke hadde flere å tilkalle,dermed var det bare å brette opp ermene og hjelpe til, sier Ansgar Andersen,dørvakt ved Pigen til Drammens Tidende.

De trommet raskt sammen 11 dørvakter fra nærliggendeutesteder for å hjelpe politibetjentene.

- Dersom vi ikkehadde stilt opp, ville politiet fått skikkelig bank, sier Andresen.

Utslitt

Både OleChristian Olsen og Morten Bergo innrømmer at bemanningssituasjonener en stor belastning og at det går ut over dem på flere måter, både fysisk ogpsykisk.

- Vi er slitne nok som det er, om vi ikke må jobbeovertid og må «leve» med jevnlige beordringer også. Vi jobber tredje hver helgog det er nok. Jeg har to små barn hjemme som jeg heller vil bruke fritiden minpå enn på arbeidsgiver. Vi vet at vi jobber i et risikofylt yrke, men da må viogså belønnes deretter, sier Morten Bergo, som bekrefter at han får mindre tidtil familien nå enn tidligere på grunn av bemanningssituasjonen i distriktet.

- Dessuten får ikke publikum den servicen og oppfølgingen defortjener. Samme helg som vi havnet i trøbbel ble det også registrert flereepisoder hvor politiet ikke kunne komme. Blant annet kjørte en uregistrert bilrett inn i et hus hvor den oppgitte huseieren fikk melding om at det ikkevar noe tilgjengelig politi så han bare pent måtte finne seg i å vente påhjelp, sier Ole Christian Olsen.

- Gleder dere dere til å gå på jobb?

- Vi er glade i jobben vår og liker å være politi. Men åjobbe i helgene kan jeg ikke akkurat si at jeg gleder meg så voldsomt tillenger. Et risikotillegg hadde vært en motivasjonsfaktor for oss. Men å drivedugnad for arbeidsgiver er jeg ikke interessert i lenger, sier Morten Bergo.

Etterforskere og forvaltning til ordensavdelinger

Ledelsen i Søndre Buskerud politidistrikt ser at noe mågjøres med bemanning.

Resultatet blir nå at ni personer fra etterforskning ogforvaltning nå blir beordret over til ordensavdelingen i Drammen for å bedrebemanningen i helgene.

- Et bra tiltak, sierlokallagsleder i PF Søndre Buskerud,Roger Fjellin.

Han mener dette er eksempel på at sikkerheten til politietute i gatene styrkes og at publikum vil oppleve mer synlig politi.

- Selvsagt er det viktig å være nok folk ute blant publikumog dette gjør at vi får en større buffer for sikkerheten ute. Men dette harogså sine negative sider. Etterforskningsbiten og forvaltningen svekkes nå somde blir færre folk som igjen gjenspeiles på måltallene til distriktet, sierRoger Fjellin.