Anna Sollien og Terje Tømmerås fra PF møtte i høring i Stortinget i går.
Anna Sollien og Terje Tømmerås fra PF møtte i høring i Stortinget i går.

– Feil å bygge politiet fra toppen

Politiets Fellesforbund etterlyser klarere kriterier i politireformen for et fungerende nærpoliti.

Publisert Sist oppdatert

Under gårsdagens høring om politireformen på Stortinget, var Politiets Fellesforbund tydelige på at de ønsker to ting av den kommende reformen: Styrking av kriteriene for et godt fungerende nærpoliti og friske penger til å gjennomføre reformen.

Reformforslaget har blant annet fra Justiskomiteens leder Hadia Tajik, som ledet gårsdagens høring, fått kritikk for å være lite konkret. Terje Tømmerås og Anna Sollien i PF tok til orde for at politireformen må snu en uønsket utvikling.

– Vi ser på reformen som en mulighet til å snu en utvikling, til å snu sentralisering. Men for at det skal lykkes må man bygge politiet nedenifra, sa Tømmerås.

Det kommer imidlertid ikke klart nok fram i dagens utkast til politireform, påpekte han under høringen.

– Også i denne proposisjonen ser det ut til at man skal bygge ovenfra. Da blir politiet sentralisert. Det må legges opp til handlefrihet og autonomi lokalt.

– Lokalt samarbeid er avgjørende

Tross det PF anser som gode intensjoner i politireformen, frykter PF at man kan få et aksjonspoliti som befinner seg lenger unna publikum. PF foreslår derfor blant annet å få inn i reformen at det er tjenestestedene som skal ha ansvar for polititjenesten i sitt område pg at hvert tjenestested skal ha en leder som kan forplikte politiet overfor lokalsamfunnet.

«Ett politi» betyr ikke at alt skal gjøres likt, mener PF. Tømmerås sa under høringen at samarbeid med lokale aktører er viktig.

– Arbeidet med forebygging og kriminalitet er for viktig til at politiet kan gjøre dette alene. Både kommune og næringsliv må bidra, sa Tømmerås.

På vegne av PF uttrykte han skepsis til at Politidirektoratet skal få myndighet til å legge ned lensmannskontor, slik politireformen foreslår.

– Politiet må være tilstede i lokalsamfunnene for å både gi og få kunnskap. Mister innbyggerne tilliten til politiet, har politiet tapt, sa Tømmerås.

Tømmerås var også tydelig på at politireformen vil mislykkes uten tilførsel av omstillingsmidler.

– Politiet skal drive full produksjon, samtidig med et betydelig arbeid i forhold til store omstillinger. Da trengs fler ressurser, sa Tømmerås.