Politiets fellesforbunds statistikk viser at hver tiende politistudent som gikk ut i fjor står uten fast jobb.
Politiets fellesforbunds statistikk viser at hver tiende politistudent som gikk ut i fjor står uten fast jobb.

– Faste stillinger er ingen god målestokk

Statsekretær i Justisdepartementet sier det ikke er grunn til å lage et poeng av få ansettelser av fjorårets PHS-kull rett etter sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartemntet (JD) reagerer på tallene som Politiets Fellesforbund (PF) har publisert om antall nyutdannede i jobb:

– Sånn jeg har forstått det har Politidirektoratet og PF begynt å samarbeide om disse tallene slik at man skulle slippe diskusjonene om hva som er rett og galt, sier Brein-Karlsen.

BAKGRUNN: Én av ti har fått fast jobb

Brein-Karlsen sier at det er få som blir ansatt i løpet av sommeren, og synes det derfor er rart at PF går ut med slike tall nå. Han ønsker ikke at det sendes et signal om at det ikke er jobb å få i etaten for dem som har fullført Politihøgskolen.

Statsekretær Brain-Karlsen sammen med Politidirektør Odd Reidar Humlegård under 2015-kullets avslutning i Oslo.
Statsekretær Brain-Karlsen sammen med Politidirektør Odd Reidar Humlegård under 2015-kullets avslutning i Oslo.

– Erfaringsmessig har 95 prosent av de nyutdannede jobb innen ett år. Innen rimelig tid – fortest mulig, sier Brein-Karlsen.

PFs statistikk fra juni viste at 372 personer av 670 fra 2014-kullet Politihøgskolen hadde fått fast jobb i etaten.

Politidirektoratets statistikk for første kvartal (per 31. mars 2015) sier at 94,9 prosent - 632 personer - av 2014-kullet med bestått skolegang har stilling i politiet. Etter PFs statistikk er 622 på ansatt fast eller midlertidig, med forbehold om 48 det ikke er opplysninger på.

Statsekretæren mener at siden pengene for nye stillinger først kommer nå på høsten, bør man vente med å si noe om antall ansatte fra fjorårets kull før POD kommer sine offisielle tall i slutten av september.

– Både PF og POD er tjent med at man jobber med samme faktagrunnlaget, og dessuten er ikke faste stillinger en god målestokk – midlertidig ansettelser og vikariater er ikke en særegen ting for politiet, og en helt vanlig måte å komme inn i arbeidslivet på, sier Brein-Karlsen.

Kan føre til færre politifolk

Regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest slo alarm gjennom NRK tidligere denne måneden, der han påpekte at neste års budsjett kan medføre reduksjon på inntil 8 stillinger.

Til NRK sa assisterende politidirektør Vidar Refvik at Politidirektoratet erkjenner utfordringer med neste års budsjett, og innrømmer at det kan bli vanskelig å beholde bemanningen på dagens nivå:

– Gitt at situasjonen er vanskelig, så kan det fra tid til annen være problematisk å holde bemanningen på samme nivå og øke den i samsvar med de økte personellbevilgningene de får, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet.

Brein-Karlsen sier han ikke kjenner bakgrunnen for at assisterende politidirektør Vidar Refvik gikk ut og sa at det kan være problematisk å holde bemanningen på samme nivå i tiden framover. Samtidig sier statssekretæren at mer synlig og tilstedeværende politi er et krystallklart mål med nærpolitireformen, noe han er sikker på at Politidirektoratet har fått med seg.

Går fra vikariat til arbeidsledighet

– Politiets fellesforbund er kjempefornøyd med statistikksamarbeidet med POD, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Han sier at tallene for fjorårets kull er PF-medlemmer hentet fra Politidirektoratet i starten av september, kombinert med tall fra PFs egne undersøkelser. Dette gjør at at det faktisk blir et høyere antall fast ansatte i PF-statistikken enn i POD-statistikken. Politidirektoratet hadde registrert 68 fast ansatte, ikke 75.

(artikkelen fortsetter under grafen)

Sigve Bolstad under PFs landsmøte i 2014.
Sigve Bolstad under PFs landsmøte i 2014.

Bolstad forteller at grunnen til at PF går ut med slike tall er fordi forbundet daglig får spørsmål fra sine medlemmer om situasjonen.

– I tillegg er det mange vikariater som går ut i perioden august – september og mange som går over til arbeidsledighet, sier Bolstad.

Bolstad understreker at PF er veldig fornøyd med samarbeidet med POD, og at de ser fram til en ny POD-statistikk i slutten av september som viser hvor mange som har jobb da.

– PFs krav er velkjent, alle som går ut av PHS skal ha jobb. Samfunnet og publikum har sterkt behov for flere politifolk, sier Bolstad.

– Jeg skjønner at de (medlemmene, jou.anm) ønsker informasjon. Det er likevel ikke noen grunn til å lage et poeng av få ansettelser nå, så kort tid etter sommeren. Det er ikke uvanlig at få nyansettelser har skjedd rett etter bevilgningen til nye stillinger har kommet, sier Vidar Brein-Karlsen.