Det ble mange og lange turer over vidda for politiet i Finnmark – tiltalte sa han hadde flyskrekk.
Det ble mange og lange turer over vidda for politiet i Finnmark – tiltalte sa han hadde flyskrekk.

Fangetransport i Finnmark: 5268 kilometer og ti dager i bil

Da tiltalte hadde flyskrekk og ikke ville ta hurtigruta, startet en kjøretur like lang som Vadsø-Madrid og som kostet titusener for politiet i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta er oppgitt over at en enkelt fangetransport trekker store ressurser fra et allerede hardt presset politibudsjett i Alta.

Mannen som i tingretten ble dømt for å ha drept sin tidligere svigerbror ved Gargoloubbal i Kautokeino i fjor, skulle møte i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø for ankebehandling av straffesaken nå i august.

I utgangspunktet skulle det være en enkel sak å fly mannen fra Vadsø fengsel til Tromsø. En flytur på cirka 45 minutter. Men det skulle ende med å koste politiet i Vestfinnmark mange arbeidstimer og enda flere kilometer, samtidig som store områder ble tømt for politikraft.

SE GRAFIKK AV DEN EKSTREME KJØRERUTA HER

Kjørte 16 turer

Mannen ville nemlig ikke fly til Tromsø på grunn av flyskrekk. Dermed ble det bestilt reise med Hurtigruta søndag 17. august, to dager før rettssaken startet. Men søndag ettermiddag fikk lensmannen i Alta som var ansvarlig for transporten, telefon om at mannen ikke var med på båten. Han ville ikke.

Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen
Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen

– Dermed måtte vi legge nye planer raskt for å få ham til rettsmøtet i Tromsø. Det endte med at fengselsbetjentene i Vadsø hjalp oss med å kjøre ham fra Vadsø fengsel til Karasjok, forteller lensmann Lorentzen.

I Karasjok overtok politibetjenter som hadde kjørt fra Kautokeino til Karasjok. Fra Karasjok tok de raskeste veien til Tromsø gjennom Finland. Det skulle bli starten på en ukelang biltur på kryss og tvers av Nord-Norge. Med rettsframstilling i Tromsø, ventecelle i Alta, rettsmøte i Kautokeino og åstedsbefaring på Finnmarksvidda, ble det mange mil på veien for de to politibetjentene.

Etter det siste rettsmøtet i Kautokeino, kjørte betjentene tiltalte til Tromsø, før de selv returnerte hjem til Kautokeino.

– Vi hadde planlagt at de to skulle ta fly tilbake til Alta, men det gikk ikke, fordi tiltalte fremdeles hadde flyskrekk. Dermed endte det med at de nok en gang satte seg i bilen i Kautokeino, og kjørte til Tromsø for å sørge for fremstilling i retten. Da rettsforhandlingene var ferdige, tok de siste kjøreetappe fra Tromsø til fengselet i Vadsø, en strekning på over 800 kilometer. Der overnattet de, før de kjørte hjem til Kautokeino, forteller politioverbetjent Svein Tore Nilsen ved Alta lensmannskontor.

Da var punktum satt for kjøregalskapen.

I tillegg til å frakte mannen til og fra de ulike stedene, måtte polititjenestemennene selv kjøre fra Alta for å møte opp som vitner i retten og returnere til sine hjemsteder i mellomtiden. Totalt ble det kjørt 16 strekninger på til sammen 5268 kilometer.

Koster titusener

Tilbake står Lorentzen med regningen for 14 hotellovernattinger, 14 kostgodtgjøringer, en ubrukt hurtigrutebillett, to ubrukte flybilletter og drivstoff til 5268 kilometer. Hans tjenestemenn brukte 65 arbeidstimer innenfor vanlig arbeidstid, og 58 overtidstimer.

En samlet kostnad på 89.125 kroner.

– Det er klart dette går hardt utover budsjettet. Vi kan ikke budsjettere med drap og slike fangetransporter hvert år. Dette viser hvor krevende budsjettarbeidet er i politiet. Store og uforutsette utgifter rammer annen kriminalitetsforebyggende virksomhet hos oss, fortviler Alta-lensmann Lorentzen.

Regner man i tillegg med transportkostnader og slitasje på bilene, øker summene enda mer.

– Vi må jo nesten ha bilene på service underveis når vi må kjøre så langt, slår Lorentzen fast.

– Synes du det tas nok hensyn til de lange avstandene i regionen, når pengene fordeles?

– Nei, jeg synes ikke det. Kravet om leveranse er der uansett, og det går utover økonomien og tidsbruken. Det hadde vært fint med en bemanning som tåler fraværet dette skaper, sier Lorentzen.

Alta-lensmannen forteller at de tok vare på beredskapen i regionen, men at Kautokeino lensmannskontor i praksis stod uten særlig etterforskningskapasitet i de ti dagene.

– Kunne dere planlagt bedre for å unngått dette?

– Planen var i utgangspunktet lagt detaljert med bruk av fly. Den planen måtte avlyses. Det samme plan nummer to med hurtigruten. Vi måtte bare gjøre det på denne måten da det ble sånn, sier Lorentzen.

SE KART OG KLIKK DEG RUNDT DEN EKSTREME KJØRERUTA HER

Kan ikke velge selv

En person som er i politiets varetekt, kan i utgangspunktet ikke selv velge transportmiddel og form, sier sorenskriver Siri Vigmostad til Politiforum. Hun var selv tidligere sorenskriver i Alta, og kjenner godt til lange transportavstander.

Hun har likevel forståelse for at politiet etterkom tiltaltes ønske om å ikke fly.

− Hvis det er slik at tiltalte virkelig hadde stor skrekk for fly, og hadde slått seg skikkelig vrang slik at det hadde blitt ubehagelig for de andre passasjerene, hadde piloten satt ned flyet, sier Vigmostad.

Men hun mener politiet i større grad kunne transportert tiltalte i cellen som enhver hurtigrute har, selv om tiltalte i utgangspunktet motsatte seg dette.

− Hvis det hadde vært tid til å kunne dokumentere at tiltalte virkelig hadde en fobi mot sjøtransport, kunne dette vært et poeng.

Hun sier at det ikke er noe i lovverket som detaljert beskriver hvordan politiet skal håndtere personer som skal transporteres til retten, slik som i dette tilfellet.

− Mye beror på et fornuftig skjønn, sier Vigmostad.

Tiltalte selv ville ikke uttale seg om saken til Politiforum.