- Faktagrunnlaget var avklart

Fordi kun straffeutmålingen fra tingretten ble anket, var det riktig å behandle saken i ansettelsesrådet før saken kom opp i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

Det mener politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt.

– Det vil si at faktagrunnlaget ikke ble gjenstand for ny prøving i lagmannsretten. Dersom faktum ikke hadde vært avklart, hadde det ikke vært riktig med behandling av saken i ansettelsesrådet før faktum var klarlagt i rettssystemet, sier han til Politiforum.

Høyesterett har påpekt at i saker hvor sakens faktum er avklart, må arbeidsgiver på selvstendig grunnlag ta stilling til hvilken konsekvens dette skal få for ansettelsesforholdet, forklarer Hasseldal videre.

– Det har vi gjort og det mener jeg er rett. Jeg kan ikke gå inn på vurderingene som ligger til grunn for avgjørelsen, men jeg kan si at saken både hadde argumenter som gikk for avskjed og argumenter mot. Vi vurderte begge deler grundig.

Han viser til at også det sentrale ansettelsesrådet «påpekte at saken lå til rette for selvstendig behandling da de behandlet spørsmålet om forlenget suspensjon».

– Dette sammenholdt med at saken ikke skulle dra ut i for lang tid, noe som er en belastning både for tjenestemannen og politidistriktet, så bestemte jeg meg for fremme saken for ansettelsesrådet. Saken ble ikke fremmet før julen av hensyn til tjenestemannen og hans familie, sier Hasseldal, som understreker at han respekterer det sentrale rådets omgjørelse, og tar beslutningen deres til etterretning.