Faktafeil om Volvo

Faktafeil i Politiforum nr. 5, 2007

Publisert Sist oppdatert

Vi viser til innholdet i «Politijuss» artikkelen ompolitimann som ble frifunet for Vgtrl. Paragraf 3 i Politiforum nr. 5 i år, ogønsker å gjøre oppmerksom på at det i artikkelen fremkommer noen faktafeil.

Det fremgår at «føreren kjørte utrykning med en Volvo V702000 modell, den første typen som politiet benyttet av denne modellen, utenspesielle modifiseringer for tilpasning til utrykningskjøring». Her har vifølgende kommentarer:

1. Den aktuelle bilen var ikke en Volvo V70 2000 modell, menen V70 1999 modell. 1999 modellen var den siste typen med dette karosserietpolitiet benyttet av denne modellen før nytt karosseri kom i 2000.

2. Da bilen ble levert kunde hadde den et sportsunderstellog nivåmat fra fabrikk tilpasset utrykningskjøring. Tilsvarende bil ogunderstell var testet og godkjent fra PDMT forut for leveransene. Det har ikkevært klager på stabilitet på denne politibiltypen etter det Volvo kjenner til,verken fra Norge eller Sverige.

Bare for ikke å skape noen tvil om leveranser av V70/XC70politibiler levert i Norge fra årsmodell 2000. Alle disse bilene har et uniktpolitiunderstell for utrykningskjøring, identisk med det som brukes av svenskog engelsk politi.

Kai Robert Jacobsen
Volvo Special cars, Norge

1999 modell ble til 2000 modell

Fra advokat Jens-Ove Hagen har Politiforum fått forklart atbilen det dreide seg om ble registrert på politiet i 2000, men at det ganske riktig er en1999 modell som Volvo her påpeker.