Færre våpen på avveie

13.660 våpen og mer enn 10 tonnammunisjon overlevert politiet.

Publisert Sist oppdatert


Både maskinpistoler og maskingeværer ble innlevert i tidefør våpenamnestiet ble avsluttet. I alt 13.660 våpen og mer enn 10 tonnammunisjon ble overlevert politiet.

Ifølge NTB er politidirektør Ingelin Killengreen tilfredsmed tallene etter at våpenamnestiet gikk ut 30. september. Amnestiet varte ifem måneder, men nesten 70 prosent av det som ble levert inn kom de sistetretti dagene.

Av de innleverte våpnene er det 2.381 rifler, 3.412 hagler, 401 revolvere, 943pistoler, 38 kombinasjonsvåpen, 66 maskinpistoler og 21 maskingevær. I tillegger det levert inn 10.733 kilo ammunisjon, 89 granater og 108 kniver som varlagret i folks hjem.

- Vi er glad for at mange har benyttet muligheten våpenamnestiet åpnet for.Samtidig vet vi at det fortsatt befinner seg en del ulovlige våpen i samfunnetsom ikke er registrert, sier politidirektøren ifølge NTB.