Avgangsstudentene fra Politihøgskolen (PHS) våren 2013.
Avgangsstudentene fra Politihøgskolen (PHS) våren 2013.

Færre nyutdannede får jobb

Antall nyutdannede med jobb i politiet et halvt år etter endt utdanning, har sunket kraftig fra 2009 til i dag.

Publisert Sist oppdatert

Antall nyutdannede i jobb, fem til seks måneder etter endt utdanning, har sunket kraftig fra 2009 og frem til i dag.

I desember 2009 var over 80 prosent av de nyutdannede på lønnstrekk hos Politiets Fellesforbund (PF). I november 2013 er antallet på lønnstrekk bare 52,3 prosent.

- Det er mange feilkilder, men ingen av dem kan forklare det store antallet som ikke har fått jobb i år, sier administrasjonssjef Jørgen Hellwege i PF.

Strykprosent ingen forklaring

Han forklarer at det alltid vil være noen som er i jobb som ennå ikke er på trekk, men påpeker at det er ingenting som har skjedd i 2013 som skulle tilsi at PF er dårligere til å få de nyutdannede på trekk.

- Vi har ikke oversikt over strykprosent i 2009, men vi antar at den ikke kan forklare avviket, sier Hellwege.

NYUTDANNEDE POLITISTUDENTER I JOBB (PÅ LØNNSTREKK)
Antall medlemmerMedlemmer på lønnstrekkAntall ikke på lønnstrekkProsent på lønnstrekk (i jobb)
Desember 20093442776780,52 %
Desember 201041831610275,60 %
Desember 201141531010574,70 %
Desember 201253936217767,16 %
November 2013 71637933752,93 %
KILDE: POLITIETS FELLESFORBUND

Det er desembertallene for 2009 til og med 2012 som er brukt i oversikten. I november 2009 var antallet på lønnstrekk 3 lavere enn i desember. Så dette skulle heller ikke virke inn på resultatet, ifølge PF.

150 uten politijobb blant årets nyutdannede

Ferske tall fra PFs studentundersøkelse, der 710 nyutdannede politifolk fra 2013 har svart, viser at mer enn 150 av disse fortsatt står helt uten jobb i politiet.

152 av de spurte som ikke har fått seg politijobb oppgir at de er jobbsøkende, men 30 personer sier de sluttet ved skolen, ikke søker jobb eller fortsetter med studier.

Videre har 171 personer oppgitt at de har fått fast jobb, og 198 personer har oppgitt at de har et vikariat. 108 av disse vikariatene går ut per 2. januar 2014. Det er 159 som ikke har svart på undersøkelsen. 50 av disse er på lønnstrekk.

STATUS BLANT NYUTDANNEDE STUDENTER (2013)
Jobbsøkende152
Sluttet/søker ikke jobb/studerer fortsatt30
Har vikariat198
Har fast jobb171
Ikke svart159
Sum710

Tallene er basert på studentundersøkelsen og lønnstrekkopplysninger.