Etterforsker ikke millionsvindel

Vil ikke etterforske.

Publisert Sist oppdatert

Økokrim vil ikke etterforske en entreprenør som har lurthuseiere og andre for over 25 millioner kroner.

Huseiere i Oslo, Akershus og Vestfold har politianmeldtentreprenøren etter tur, men samtlige anmeldelser er henlagt uten å blietterforsket, skriver nrk.no

Thor-Anders Pedersen, som er talsmann for huseierne, erskuffet over at heller ikke Økokrim ikke vil etterforske saken.

Huseierne har anmeldt entreprenøren til politiet, mensamtlige saker er henlagt uten etterforskning. Fordi entreprenøren har opererti flere politidistrikt, har ikke politiet sett sakene i sammenheng.

Økokrim fikk nylig en samlet anmeldelse, men heller ikke devil etterforske entreprenøren.

- Det er en stor belastning. Man går fra skanse til skanse,sier Pedersen.

Økokrim-sjef Einar Høgetveit vil, ifølge nrk.no ikke la segintervjue. Han sier likevel at det er opp til de ulike politidistriktene eller riksadvokatenå etterforske anmeldelsene samlet - noe de altså ikke har gjort fordi de ikkehar oppdaget hverandre.

I avgjørelsen fra Økokrim står det at de prioriterer«overtredelser av bredere samfunnsmessig betydning - som skatte- ogavgiftsunndragelser alvorlige bedragerier overfor en større krets av personer»