Kari Lynne leder bevæpningsutvalget som starter arbeidet for fullt over sommeren.
Kari Lynne leder bevæpningsutvalget som starter arbeidet for fullt over sommeren.

Etter sommeren skal bevæpning av politiet utredes

Utvalget starter arbeidet 15. august. Flere av medlemmene møtte hverandre for første gang i dag.

Publisert Sist oppdatert

Under Politihøgskolens forskningskonferanse i dag, møttes flere av medlemmene i bevæpningsutvalget for første gang. Utvalget starter arbeidet 15. august og har som mål å levere en offentlig utredning innen 15. mars neste år.

Da vil de blant annet ha evaluert dagens fremskutte lagring og perioden med midlertidig bevæpning, samt anbefalt videre bevæpningsmodeller for norsk politi.

– Vi er såvidt utnevnt nå. Gjennom sommeren vil vi ha e-postkontakt før vi starter arbeidet for fullt, sier Kari Lynne, leder for bevæpningsutvalget til Politiforum.

LES OGSÅ: Disse sitter i utvalget.

Politifolk som mener noe bør gå gjennom fagforeninga

Gjennom utredningsarbeidet vil utvalget hente inn innspill fra ulike hold. Geir Valaker fra Politihøgskolen er ansatt som sekretariatsleder for utvalget og skal tilrettelegge for at utvalget kan sette seg inn i politiet og bevæpningsspørsmålet.

Lynne selv har erfaring fra politiet som jurist fram til 1997, før hun ble statsadvokat. I dag er hun lagmann i Frostating lagmannsrett, og har det hun omtaler som en «behagelig avstand» til politiet. Men med seg i utvalget har hun politifolk som har langt ferskere tilknytning til etaten og operativt arbeid.

– Det er bra å ha med det, for vi trenger den operative og dagsaktuelle kompetansen, sier Lynne.

Hun lover at utvalget vil ha jevnlig kontakt med blant annet fagforeningene i arbeidet.

– Hva med vanlige politifolk som mener noe om bevæpning eller har erfaringer de vil dele med utvalget? Hvordan kan de komme med innspill?

– De er mest fornuftig at de tar det gjennom fagforeningene. Vi skal ha møter med dem og hvis vi skulle invitert inn alle enkeltpersoner med særinteresser ville det blitt mye arbeid. Vi skal ha kontakt med fagforeningene og det ligger også mandatet vårt.

Ser for seg flerdagsmøter

Utvalgsmedlemmene holder til i ulike deler av landet. I tida som kommer vil de finne en arbeidsform

– Dette er bare mine egne tanker foreløpig, men jeg tenker at vi skal gjøre mye i fellesskap. Vi må finne en arbeidsform hvor hvordan vi skal gjennomføre møter og praktiske gjøremål. Siden vi kommer utenbys fra og det er ressurskrevende å sette seg på fly for bare en dags arbeid, ser jeg for meg at vi kan ha flerdagsmøter under utvalgsarbeidet, sier Lynne.