PF-leder Sigve Bolstad har brukt mye tid på å møte de enkelte partiene i forkant av valget. 12. august 2013 stilte han opp til kriminalpolitisk debatt under Arendalsuka.
PF-leder Sigve Bolstad har brukt mye tid på å møte de enkelte partiene i forkant av valget. 12. august 2013 stilte han opp til kriminalpolitisk debatt under Arendalsuka.

– Et viktig valg for politiet

Den nye regjeringen vil legge føringer for norsk politi mange år framover. Det vil også Politiets Fellesforbund (PF) være med på.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig for oss at de som styrer har et stort fokus på kriminalpolitikk. At de tar den på alvor. PF jobber målrettet for dette hver dag, og er i løpende kontakt med alle partiene, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Beskrivende nok hadde Bolstad møtt Høyres Erna Solberg dagen før intervjuet med Politiforum, mens Arbeiderpartiets Jan Bøhler var booket inn på timeplanen etter intervjuavtalen.

– Vi følger opp partiene og forsøker å påvirke partiprogrammene. Vi vil være tydelig overfor politikerne og publikum om hva som er viktig. Det er viktig for oss å signalisere hva vi mener er best for de ansatte i politiet. Det vil selvsagt også tjene publikum best, understreker Bolstad.

– Stor mulighet

Hendelsene den 22. juli 2011 satte politiet på dagsordenen på en helt ny måte. Siden har både 22. juli-kommisjonen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og politianalysen levert rapporter som vil bidra til å forme framtidens politi.

– Nå har vi en stor mulighet til å bestemme hvilket politi vi skal ha i flere tiår framover. De neste fire årene vil være avgjørende for hvordan dette utformes. Jeg tror det nå er et stort folkekrav til politikerne at vi må få til et mer robust politi. Det stilles andre krav til norsk politi i dag, det har ikke minst 22. juli satt søkelyset på, sier PF-lederen.

– Hvor viktig er årets Stortingsvalg for politiet?

– Jeg tror det blir veldig viktig. Det er en del bekymringer rundt det som skjer i verden for øvrig, og det at Norge er en del av storsamfunnet. Det som skjer ellers i verden, vil også påvirke Norge, og det må vi ta innover oss. Det er viktig å signalisere fra topp at kriminalpolitikk er viktig. Men så langt har ikke kriminalpolitikken blitt tatt på alvor i valgkampen. Den har blitt en salderingspost.

Ulikt krimtrykk

I arbeidet fram mot valget den 9. september, har PF-lederen brukt mye tid på å sette seg inn i de enkelte partienes partiprogrammer. Veldig mye av det som der skrives om kriminalpolitikk, er bra, mener Bolstad.

– Vi har fullt fokus på partiprogrammene og lovnadene der. Hva sier programmene? Hvor ligger mulighetene? Vi registrerer at kriminalpolitikk kommer stadig mer på agendaen. Vår oppgave er å sørge for at det som står i partiprogrammene følges opp. Hvis det følges opp 100 prosent, kan politiet se lyst på framtiden, sier han.

– Er det stor forskjell på partiene?

– Vi registrerer at det er ulikt trykk fra partiene når det gjelder kriminalpolitikken. Vår oppgave er å sørge for at alle har et like stort trykk. Vi ser at partiene er opptatt av alt fra kompetanse, utdanning, ledelse og organisering.. Det er ingen part som ikke snakker om at funnene i politianalysen og Gjørv-kommisjonen er viktig. Forskjellen er hvordan de vil komme dit, sier Bolstad.

Han ønsker ikke å si noe konkret om hvilke partier som utmerker seg.

– PF er en partipolitisk nøytral organisasjon, og uansett regjeringskonstellasjon skal vi kunne samarbeide med den regjeringen som dannes etter valget. Det viktigste er at kriminalpolitikken tas på alvor. Det er en egen profesjon, som handler om menneskers trygghetsfølelse. Om kriminalpolitikken ikke tas på alvor, kan vi risikere et utrygt samfunn. Det skumle er om vi gradvis bygger ned politiet, så risikerer vi å havne i kjelleren før vi må bygge det opp igjen. Det er en gigantjobb.

Ser på helheten

For PF er det uansett ikke enkeltelementer i partienes programmer som er viktige. Organisasjonen er opptatt av hvilken politikk som samlet sett gir det PF mener er et best mulig politi.

– PF tenker helhetlig. Hvordan skal norsk politi se ut? Hvordan skal politiet samarbeide med andre aktører? Hvilke rammevilkår skal politiet ha? Hva med pensjon? Kompetanse? Dette handler om hvor attraktivt norsk politi skal være. Vi er veldig opptatt av at det må gis handlingsrom for å styre norsk politi. Det er en langsiktig strategi. Det tas opp i møter, sier Bolstad.

PF startet tidlig en prosess for å påvirke fram mot Stortingsvalget.

– På et tidlig tidspunkt ble vi klar over at dette er et «åpent vindu». Det er en stor mulighet for påvirkning her, og PF vil benytte seg av den muligheten, understreker Bolstad.

Organisasjonen prioriterte tidlig hva som er viktig å fokusere på.

– Vi vil belyse hvor viktig det er med et lokalt forankret politi og en god hverdagsberedskap. Et annet sentralt tema for PF er en god personalpolitikk, der man evner å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Andre forhold som selvsagt er viktig, er kompetanse, trening og utdannelse, og at politiet må tilpasse seg IKT-hverdagen. Så må det være klart at noe av det viktigste politiarbeidet ikke er målbart, nemlig forebyggende arbeid. Innbyggerne ønsker et robust politi, og primært handler det om forebygging, slik at ikke kriminalitet skjer. Sekundært, hvis noe skjer, så ønsker publikum en massiv respons og rask responstid. Jeg tror ikke det har gått innover oss hvor stort dette folkekravet er.

Bevisst mediestrategi

Fram mot valget vil PF videreføre sin strategi med et stramt fokus på de områdene organisasjonen mener er viktigst. Det innebærer også målrettet bruk av media.

– PF vil jobbe for å være synlige på de feltene vi mener er viktig, men vi har vært utrolig spisset på hva vi går ut med i media. Det er et bevisst, strategisk valg, sier Bolstad.

PF-lederen deltok også i den kriminalpolitiske debatten under Arendalsuka, sammen med blant annet justisminister Grete Faremo (Ap), justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp), Michael Tetzshner fra Høyre og Abid Raja fra Venstre. Under Arendalsuka, som har en visjon om å være en årlig arena for debatt og utforming av politikk, var også PF til stede med en egen stand - side om side med de politiske partiene.

– Vi er der politikerne er, understreker PF-lederen.