­Et utrolig viktig bidrag for politiet

Finn Abrahamsen mener den erfaringen politistudentene som ermed i TV-programmet Etterlyst får er uerstattelig.

Publisert Sist oppdatert

På direkten. Politistudent Live Brækken mottar tips under Etterlystsendingen (foto: Thomas Berg).

Samtidig raser debatten omat studentene som stiller seg til rådighet for en kommersiell TV-kanal, bør fåbetalt.

Finn Abrahamsen var en av de mest erfarne politimennene iNorge da han gikk av med pensjon nylig. Hans klare anbefaling til studenteneved Politihøgskolen, er at dette er noe de absolutt ikke bør takke nei til.

- I Sverige står svenske politistudenter i kø for å være medpå et slikt program. I Norge har vi fått tak i 10 stykker. Det synes jeg ermerkelig. For det er liten tvil om at den erfaringen studentene som er med pådette TV-programmet får, er uerstattelig i deres videre politikarriere, sierFinn Abrahamsen.

Han understreker viktigheten av å være presis når man tarimot vitneutsagn, og nettopp det er en av hovedoppgavene til studentene underprogrammet.

- Viktig for oss

Politihøgskolestudentene Live Brækken og Kristine Olsen Mossvar begge med i det første Etterlystprogrammet,

og de ser viktigheten av å delta på en slik begivenhet.

- Vi får god trening i å ta imot tips fra publikum. Sidendette er et TV-program som blir sendt direkte, er det et helt annet tempo enndet vi får for eksempel i undervisningen ved skolen, sier Kristine Olsen Moss.
OlsenMoss er ikke i tvil om at erfaringen hun får med å være med i et slikt programer veldig viktig når hun skal ut i arbeidslivet.

-Hvordan ser du på problemstillingen med at dere ikke får betalt for å stilleopp?

-Jeg forstår problemstillingen, men vi gjør dette helt frivillig. For meg er detmye viktigere å få fagkunnskap som jeg kan benytte meg av videre i karrierenenn penger, svarer Kristine Olsen Moss.

Megetverdifullt

OgsåLive Brækken støtter argumentene til Kristine Olsen Moss. I tillegg legger huntil kontakten med media som en viktig læringsarena.

-Vi lærer å bruke media på en meget verdifull måte som jeg tror vi aldri villefått innblikk i hvis vi ikke hadde vært med i dette programmet. Det er noe heltannet å sitte live i studio å ta imot tips, enn å jobbe på operasjonssentralen,sier Live Brækken.

Hellerikke Brækken ser det som problematisk at hun ikke får betalt avproduksjonsselskapet Strix for sitte i studio en kveld i uka.

-Istedenfor lønn skal det loddes ut en tur for tre personer blant de studentenesom har deltatt i programmet. Mest sannsynlig blir det et besøk til politiet iLondon. Akkurat det er noe jeg veldig gjerne kunne tenkt meg å være med på,sier Brækken.

Overskuddsbedrift

HenrikHolst, nestleder PF-studentene, mener bestemt at studentene skal bli lønnet forå delta i et slikt TV-program.

-Jeg tror Etterlyst har god inntjeningsmargin, og jeg mener det er fullstendiguhørt at tredjeårs studentene, som gjør en viktig jobb og er helt sentrale iprogrammet, ikke får betalt den lønna de har krav på. Ingen i TV-bransjendriver med veldedighet. En rask sjekk av selskapet MTG, som eier TV3 og Viasat,som gir oppdrag til Strix å lage Etterlyst, hadde to milliarder svenske kroneri overskudd i 2006, sier Henrik Holst, og legger til:

Etterlyster et viktig program og at det er braat studenter på PHS bidrar til dette. Viregistrerer at studenter har tatt på seg denne ubetalte jobben, betyr detvel at de prioriterer viktigheten av arbeidet de utfører,samt arbeidserfaringen og nettverket i politiet de opparbeider seg istedenforlønn. Det forstår jeg godt.