Politimester Hans Sverre Sjøvold, justisminster Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård, var fornøyde med sin nye operasjonssentral, tross i at de nektet å vise den fram for pressen.
Politimester Hans Sverre Sjøvold, justisminster Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård, var fornøyde med sin nye operasjonssentral, tross i at de nektet å vise den fram for pressen.

Et av to svar på beredskapen ved operasjonssentralene i havn

Den første av landets to «backup»-sentraler er åpnet. Det ble aldri noen nasjonal skalerbar operasjonssentral eller krav til antall operatører.

Publisert Sist oppdatert

En nasjonal skalerbar operasjonssentral skulle være en av løsningene på landets beredskapsutfordringer etter terroren 22. juli. En slik sentral skulle ta kommandoen under større kriser som rammet nasjonalt.

Men etterhvert som tiden gikk, og Politidirektoratet (POD) bestemte seg for å opprette et døgnbemannet situasjonssenter i eget bygg, ble planene om en felles nasjonal skalerbar operasjonssentral i hovedstaden lagt på is. Som Politiforum fortalte i juli 2015, vurderte daværende justisminister Anders Anundsen andre løsninger.

Og slik ble det. Norge har valgt sin løsning for beredskapen på operasjonssentralene: I tillegg til situasjonssenteret i POD, skal operasjonssentralene i Oslo og Sør-Vest politidistrikt (Stavanger) rigges som såkalte «backup»-sentraler.

– Det betyr at hvis en operasjonssentral går ned i et distrikt, så skal de kunne overta fra en av backup-sentralene og styre distriktet derfra. Det er en beredskapsmessig forbedring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Nyåpnet operasjonssentral

Fredag spiste politidirektøren, justisminister Per-Willy Amundsen, politimester Humlegård og en rekke andre politiledere fra POD og Oslo politidistrikt marsipankake, for å både feire den organisatoriske sammenslåingen av Oslo og Asker og Bærum politidistrikter, men ikke minst for å feire at den første av de nye backup-sentralene var åpnet i Oslo. Senere i år åpner den andre backup-sentralen i Stavanger.

– Dette er en viktig funksjon for landet. For Oslo som også har hovedstadsoppgaver og forvalter de nasjonale beredskapsressursene, så er det kjempeviktig at de har en velfungerende operasjonssentral i det nye distriktet. Det har vært komplisert, dyrt og vanskelig, men har gått etter planen, fortalte Humlegård til Politiforum mellom kakebitene.

– I hvilken grad skal disse backup-sentralene samhandle med situasjonssenteret i POD?

– Vi samhandler nær sagt daglig med alle operasjonssentralene. Situasjonssenteret vårt i POD skal ha et nasjonalt situasjonsbilde og håndtere våre ansvarsområder opp mot departementet og ut mot etaten og samarbeidspartnere. Det er viktig med operasjonssentraler som fungerer i alle distriktene, og hvis en av dem blir slått ut eller kobla ut, så er det viktig med en kapasitet her på politihuset i Oslo, som kan håndtere også et annet distrikt i en tid.

Humlegård skiller skarpt mellom ansvarsområdene til sitt eget situasjonssenter og operasjonssentralen i Oslo, som Politiforum ikke fikk ta bilde av.

– På operasjonssentralene holder de seg på taktisk nivå. Situasjonssentert holder seg på strategisk nivå, og har helt andre oppgaver enn en operasjonssentral. Vi følger med på situasjonbildet 24/7 og ved hendelser er det viktig for oss å samhandle med operasjonssentralene og justisdepartementet, samt for eksempel DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, journ. anm.) og Forsvaret.

– I en krisesituasjon, er det situasjonssenteret i POD eller fra operasjonssentralen som skal ta styringa?

– Det kommer an på hva som skjer. I alle distrikter håndteres kriser av politimesteren. Hvis en krise eller hendelse skjer over flere distritker, så kan vi i POD peke på et distrikt og si at dere skal være i ledelsen av den taktiske operasjonen. Samtidig som vi gjør våre oppgaver, opp mot departement, situasjonbildet og samarbeidspartnere, som for eksempel Forsvarets operative hovedkvarter, som vi har mye kontakt med angående ressursdisponering, koordinering av bistandsanmodninger og alt som hører med.

Ingen minimumskrav til bemanning

En forutsetning for at løsningen med situasjonssenter og backup-sentraler skal være nok, er at distriktenes egne operasjonssentraler styrkes. Men selv om Politireformen var krystallklar på at alle sentraler skulle bemannes av minimum seks operatører, valgte tidligere justisminister Anders Anundsen å droppe dette minimumskravet.

Tross i at det nå ikke er noe krav til antall ansatte på operasjonssentralene, mener politidirektør Humlegård at beredskapen er trygget.

– Vi fikk kutta ut å sette et tall på antall operatører. Det var helt feil. Politimestrene og ansatte ville ikke det, for vi må tilpasse antallet til jobben som skal gjøres. Så vi fikk bort minstetallet på seks. Vi bestemmer det i stedet selv. Politidistriktene får høste erfaring og se om de vil ta det opp eller ned, sier Humlegård.

Han forklarer at det legges nye funksjoner i de nye sentralene, som ikke bare skal ta telefoner, men støtte polititjenesten døgnet rundt. Derfor skal distriktene selv få føle på bemanningsbehovet.

– Dere sier man har sterkere operasjonssentraler i de 12 distriktene. Kan man være trygg på det hvis man ikke har noe minimum for antall ansatte?

– Dette handler om mye mer enn antall, og det blir jo flere som skal jobbe med dette. Og de blir mer profesjonaliserte. Det blir ikke noe man gjør i tillegg til annet, men en viktig jobb og en profesjon. Det er viktig at det navet i politidistriktet er besatt av kompetente mennesker med utdanning og erfaring til å håndtere store og små hendelser i hele distriktet. Det blir bedre på teknologi og fasiliteter.

Mener forrige anbefaling var basert på gammel struktur

På spørsmål om hvorfor man snakket om én nasjonal operasjonssentral i utgangspunktet, svarer Humlegård at den tanken var basert på en annen organisering av norsk politi enn det som er i dag. Forslaget er rett og slett utdatert.

Fornøyde: Politimester Hans Sverre Sjøvold og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
Fornøyde: Politimester Hans Sverre Sjøvold og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– For et par år siden snakket man mye om nasjonal skalerbar operasjonssentral. Det gikk man bort ifra, er du fornøyd med løsninga du har fått?

– Ja, absolutt. Det er vanskelig å skjønne de som argumenterer for en nasjonal operasjonssentral, der Oslo for eksempel skulle styre krisene et annet sted. Jeg har jobbet mye med det spørsmålet. Vi har løst det med ett situasjonssenter og de tolv nye operasjonssentralene. Da man skrev om skalerbar sentral, hadde vi 27 distrikter. Vi visste ikke hva det ville bli. Nå har vi fått de 12 operasjonssentralene og disse backup-løsningene. Men jeg har vært veldig opptatt av at hvert distrikt skal håndtere sin krise, og det å ha en skalerbar operasjonssentral blir å rote sammen nivåer og roller, sier Humlegård.

Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er trygg på at beredskapen ivaretas og at samhandlingen mellom distriktenes sentraler og situasjonssenteret i POD går knirkefritt.

– Samarbeidet med sitausjonssenteret tror jeg kommer til å gå ypperlig. De har ulike roller og oppgaver.

– Du er trygg på at dette er nok for å ivareta beredskapen, etter at man bestemte seg for ikke å ha skalerbar sentral?

– I og med at vi også får en slik sentral i Stavanger, så tror jeg det er en god løsning, svarer Amundsen, som fikk omvisning på operasjonssentralen av politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Vi er klare som backup-sentral og til å ta over. Sammen med Sør-Vest, sier Sjøvold til Politiforum.

– Dere er trygge på å ta over operasjonene i Finnmark hvis operasjonssentralen der skulle gå ned?

– Hvem som skal ta over hva det er ikke avtalt, men vi har tatt over for andre mange ganger før. Vi har blitt forespurt og har kjørt andre distrikter. Vi har flere pulter og flere ressurser.

– Slik at dere kan bemanne opp raskt?

– Ja. Da tar vi rett og slett av eksisterende bemanning, tar i bruk backup-sentralen og henter inn flere folk, sier Sjøvold.