Endelig er nye MIK-biler på plass

14 nye spesialbiler gjør Oslo politidistrikt bedre rustet til å håndtere uroligheter i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

31. oktober kunne politimester Anstein Gjengedal klippe over politisperrebåndet, og erklære mottak av splitter nye «Hollenderbiler», spesialutstyrt til å være en viktig brikke i politiets massetjeneste.

Dermed får de gamle, nærmest utrangerte UP-vanene en kjærkommen avløsning etter nær 20 års tøff polititjeneste og 350.000 spenningsfylte kilometer.

Tatt i bruk i 2005

Bilene inngår i det Mobiltaktiske Innsatskonseptet (MIK) som ble tatt i bruk ved Oslo politidistrikt i 2005. Noe av poenget med de høye bilene, er at de skal være førstelinjekjøretøy for politiet under massetjeneste.

Erfaringene fra de gamle bilene er at de kommer til å ta i mot alt som kan kastes, de vil bli forsøkt påtent, og de vil bli forsøkt veltet og trampet på. I stedet for at politifolkene skal ta dette rett i egen kropp. Konseptet har gitt langt færre personskader. Bilene er spesialutstyrt for å tåle hard medfart, og mannskapet kan sette på overtrykk inne i bilene for å unngå at tåregass kommer inn i bilen under opptøyer.

- Bra og funksjonelle

Kjøpet av til sammen 14 spesialkjøretøy har kostet Oslo-politiet 27 millioner kroner.

Oppbyggingen har vært fulgt av en egen prosjektgruppe med bidrag fra Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT), Oslo Politidistrikt og Bertel O. Steen. I tillegg har hovedverneombud Gisle Pedersen stilt krav om blant annet foroverlente seter i bilene for å sikre mannskapene i best mulig grad.

– Bilene har blitt veldig bra og funksjonelle, og vil være et vesentlig bidrag til å sette politiet i bedre stand til å håndtere massetjeneste, sier innsatsleder og metodeutvikler Thor Langli, som ikke vil avsløre alle tekniske detaljer.

– Noe må vi ha for oss selv, sier han med et smil.