Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo vokste kraftig vinteren 2015/2016. Nå er antallet ansatte på vei ned.
Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo vokste kraftig vinteren 2015/2016. Nå er antallet ansatte på vei ned.

Enda flere må gå i Politiets utlendingsenhet

Reduserer antallet ansatte i år, og forventer kutt også neste år med færre asylsøkere.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år ble det klart at 60-80 ansatte måtte slutte i Politiets utlendingsenhet (PU). Årsaken var et trangere budsjett enn før.

Nå bekrefter imidlertid PU-sjef Morten Hojem Ervik at tallet har økt.

– Ved utgangen av året forventer vi at vi vil ha rundt 100 færre ansatte enn ved starten av året, skriver Ervik i en e-post til Politiforum.

Få asylsøkere = færre ansatte

Etter at Norge høsten 2015 opplevde en kraftig økning av nyankomne asylsøkere, ble PU styrket gjennom flere ekstrabevilgninger. Rundt 1000 ansatte jobbet i særorganet i fjor.

Men da PU var på sitt største, stupte tallene. 3460 asylsøkere kom til Norge i 2016. Forrige ble også forventet antall asylsøkere i Norge nedjustert fra 7000 i 2017, til bare 3000.

Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet.
Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet.

I tillegg til disse 3000 skal Norge ta imot til sammen 1250 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsordning i år. Ordningen kom i stand i fjor høst, og innebærer at det store antallet asylsøkere i Hellas og Italia fordeles også på andre land i Europa. Dette påvirker også arbeidet i PU på kort sikt, men på lang sikt vil færre asylankomster betyr mindre arbeid for PU.

– Første halvår har vært preget av relokaliseringsprogrammet. Vi har derfor jevnlig mottatt større grupper, noe som har gitt noen utfordringer selv om det totale ankomstnivået er svært lavt. I tillegg jobber vi nå i et prosjekt med UDI om en ny ankomstmottakelse hvor ansvarsdeling og kartlegging av informasjon i en tidlig fase sees nærmere på. I et kort perspektiv krever dette særskilte ressurser. Ankomstprognosene ser imidlertid ut til å være svært lav også for 2018 og vi forventer derfor en fortsatt redusert ramme. Det vil bety ytterligere reduksjon av antall ansatte, skriver Ervik.

Andreas Wahl, tillitsvalgt i Politiets utlendingsenhet.
Andreas Wahl, tillitsvalgt i Politiets utlendingsenhet.

Tillitsvalgt etterlyser svar: – Brutalt

Tillitsvalgt i PU, Andreas Wahl, betegner nedbemanningen som utfordrende for de ansatte.

– Usikkerheten brer jo om seg i organisasjonen. Jeg etterlyser mer informasjon ovenfra. Politiet er én virksomhet og dersom man mener at bemanningen er for høy hos oss, synes jeg direktoratet må kunne ta mer overordnet styring på prosessen og for eksempel legge til rette for frivillige omplasseringer. Nabodistriktene ansetter jo fortsatt og det burde vært mulighet for smidige løsninger. Per nå vet vi ikke om det vil bli mulighet for å bruke omstillingsmidler og det er ingen fleksible løsninger på plass som kunne gjort at ansatte kunne flytte over til en annen arbeidsplass. Hvis man tilbyr andre jobber innad i etaten, så kan mye kanskje løse seg, sier Wahl.

Han etterlyser også svar på om det er rom for en gradvis nedtrapping, eller om det er snakk om tvungen nedbemanning.

Det bør vi snart få vite om man skal starte tvungen nedbemanningen nå eller om vi kan bygge ned i eget tempo og få en aksept for budsjettoverskridelse. På sivile stillinger er det ikke mange stillinger i distriktene og det kunne vært behov for tid. Jeg forstår at vi må ned noe i bemanning med dagens ankomstantall, men det er sjelden det blir så brutalt som dette. Vi har i utgangspunktet arbeidsoppgaver for mange. Ingen i PU sitter og tvinner tommeltotter i dag, og det er behov for beredskap på asylfeltet. Dette har jo vist seg tidligere.

PU-sjef Ervik forteller at de ikke har fått beskjed om store endringer i oppgavene de får gjennom disponeringsskrivet. Det betyr at satsningen på et høyt antall returer opprettholdes.

– Så langt ser vi ingen store endringer. Men vår operative kapasitet er redusert og vi jobber mer med ID–avklaringer både i en tidlig fase og i gjenopptakelsessaker – i tillegg til at vi nå også jobber mer med saker som kan defineres som vanskelige ID–saker. For oss er det viktig å peke på at det er en sammenheng i vårt arbeid fra ankomst til ID-avklaring og eventuell retur, skriver PU-sjefen.