En halv million daglige brukere

Anslagsvis 500.000 mennesker bruker anonymiseringstjenesten Tor daglig. 1500 av disse er norske.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Runa A. Sandvik, som har jobbet med Tor-prosjektet siden sommeren 2009. Ifølge henne er Tor- brukerne så anonyme som de ønsker å være.

– Når du besøker en nettside over Tor, vil det ikke være mulig å finne ut at akkurat du besøkte den nettsiden på det tidspunktet. Om du kommenterer i en blogg uten å legge igjen navnet ditt, er det heller ikke mulig å kople deg til denne kommentaren, sier Sandvik til Politiforum.

På prosjektets hjemmeside beskrives anbefalt bruk av Tor. Følger du bruksanvisningen, er det ikke mulig å spore deg.

– Men det at politiet ikke kan spore personen direkte via IP-adresse, slik de vanligvis ville gjort, betyr ikke at det er umulig å finne personen, understreker hun.

Vil ikke overvåke

Det er den amerikanske, ideelle organisasjonen Tor Project Inc, som står for utviklingen av Tor og tilhørende programvare som gir mulighet for anonym nettsurfing.

– Tor var opprinnelig utviklet for den amerikanske marinen, og målet var å beskytte sensitiv informasjon. Tor har blitt utviklet blant annet med støtte fra US Naval Research Laboratory, og Electronic Frontier Foundation, forklarer Sandvik.

En del av Tor-nettverket er såkalte «hidden services» – skjulte tjenester eller nettsider – som kun kan besøkes ved bruk av Tor.

Som Politiforum skriver, er det mulig å skaffe både narkotika, våpen og andre ulovlige varer og tjenester på noen av disse sidene.

– Hvordan ser de som er involvert i Tor-prosjektet på muligheten til å bedrive kriminell aktivitet gjennom bruk av programvaren?

– På samme måte som de som er involvert i Apple ser på muligheten til å bedrive kriminell aktivitet med en iPhone. Tor er et program som kan brukes til mye rart, både på godt og vondt. Vi har ikke mulighet til, og ønsker heller ikke, å overvåke eller sensurere brukerne, svarer Sandvik.

Har ingen oversikt

Hvem som eier disse sidene, og hvem som besøker dem, er det umulig å vite. Omfanget av «hidden services» – både med lovlig og ulovlig innhold – er det heller ikke mulig å tallfeste. Ei heller hvor mye ulovlig aktivitet som faktisk finner sted der.

– Det finnes ingen komplett liste over alle «hidden services», så det er vanskelig å si noe om det samlede omfanget av ulovlig aktivitet på disse sidene, sier Sandvik.

Tidligere har representanter for Tor-prosjektet holdt foredrag for politiet både i Sverige, Tyskland og USA, både etter initiativ fra politiet selv, og etter forslag fra Tor-representanter.

Hensikten er å informere om hvordan Tor fungerer og hvordan politiet kan håndtere kriminell aktivitet innenfor Tor-nettverket.

– Tor «hidden services» er helt klart en ny utfordring for politiet. Vi har forklart for politiet hvilke utfordringer det gir, og hvilke muligheter etterforskerne har i diverse saker der personer har brukt Tor, sier Sandvik, som gjerne tar turen til det norske politiet også.

– Så vidt jeg vet, har vi ikke blitt kontaktet av norsk politi.