- En dum bortforklaring

Jusprofessor slakter argumentasjonen til politiledelsen ved Romerike politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Jusprofessor Henning Jakhelln ved Universitetet i Oslo slakter argumentasjonen til politiledelsen.

- Dette er en dum bortforklaring. Det er ingen tvil om at politimesteren kan beordre en politimann eller -kvinne fra et sted til et annet, eller fra visse arbeidsoppgaver over til andre. Men her har ledelsen valgt en annen linje. Stillingen er utlyst offentlig, og da må man følge det løpet, sier Jakhelln til Romerikets Blad.

Han sier det ikke er noe i veien for at en person innenfor samme etat søker en tilsvarende stilling som han eller hun allerede går i.

Jakhelln mener arbeidskontrakten Vidar Aasvangen er tilbudt, er en veldig klar indikasjon på at dette er snakk om en ansettelse og ikke en omplassering.

- Hvis man blir omplassert, skjer det i henhold til den gamle kontrakten. Da er det ikke naturlig med en ny kontrakt. Men i og med at det her er en ansettelsessak, skal det foretas en vurdering av den lønnsmessige plasseringen innen de rammer som ellers gjelder for nyansettelser. Den "gamle" lønnen er da irrelevant.

- For en utenforstående framstår denne saken noe rotete. Stillingen er utlyst på vanlig måte. Flere personer er innkalt til intervju. Og denne mannen er vurdert som den beste søkeren. Ledelsen kjører ansettelsesprosessen helt til det blir snakk om lønn. Da går man over til å snakke om omplassering. Det går ikke an, sier han overfor samme avis.

Jakhelln understreker at politimesteren når som helst kan avslutte ansettelsesprosessen, også etter man har foretatt intervjuer.

Men når en person er tilsendt et underskrevet kontraktsutkast, har ledelsen bundet seg, mener jusprofessoren.