Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterer Strasak-tallene for 2012.|
Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterer Strasak-tallene for 2012.|

En av fire forbrytelser skjer i Oslo

I 2012 ble det anmeldt 273.979 forbrytelser i Norge. Omtrent 25 prosent - eller rundt 70.000 av disse - havnet på bordet til Oslo politidistrikt. 

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram da politidirektør Odd Reidar Humlegård presentertede straffesakstallene for fjoråret, onsdag ettermiddag.

- En av fire forbrytelser skjer i Oslo politidistrikt. Det er til ettertanke, og viser hvordan urbaniseringen og regionaliseringen vil påvirke politiets utfordringer i årene som kommer, sier Humlegård.

Færre per innbygger

Totalt for hele landet har antallet anmeldte forbrytelser gått opp med 3,8 prosent fra 2008 til 2012 - fra 263.992 til 273.979.

- Men i forhold til befolknings-utviklingen går antallet anmeldte forbrytelser ned. Det er en hyggelig utvikling, understreker politidirektøren.

- Summa summarum er det faktisk snakk om en ganske betydelig nedgang. Inntrykket om at det har blitt farligere å leve i Norge, blir derfor feil. Sånn er det altså ikke.

Svært lav oppklaringsprosent

Det er vinningsforbrytelser som står for den desidert største andelen av anmeldte forbrytelser i Norge i 2012, med hele 58 prosent.

Økningen for vinningskriminalitet har totalt sett vært på 4,5 prosent fra 2011 til 2012.

Aller størst er økningen i grovt tyveri fra person på offentlig sted, hvor det var 14.231 slike anmeldelser i 2008, mot hele 24.747 i 2012. Det er en økning på nesten 74 prosent.

- 72 prosent av denne typen kriminalitet skjedde i Oslo. Samtidig er oppklaringsprosenten så lav som ned mot 1,5 prosent, noe som er bekymringsfullt. Derfor er det viktig med forebyggende arbeid på dette feltet, sier Humlegård.

Flere tatt for narko

Også innenfor narkotikafeltet, som var den nest største kriminalitetstypen i 2012 med 17 prosent, har det vært en økning.

- Den økningen gar vært på 23 prosent over en femårsperiode, så det er en ganske tor økning. Men det skyldes at politiet og Tollvesenet har satset på dette feltet, understreker Humlegård.