- Elendige lønninger

Politimester Truls Fyhn frykter for fremtiden om ikke lønningeneforbedres kraftig.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju med avisa Nordlys beskriver politimester iTroms Truls Fyhn hvor alvorlig situasjonen i hans distrikt er. Han er ikke nådeløs i sin kritikk av regjeringen.

Nordlys skriver at Fyhn allerede har mistet flere dyktigefolk. Så langt i år har dobbelt så mange sagt opp som året før. Noen av dem hargått til Forsvaret - andre til annen statlig virksomhet.

Nå er Fyhn livredd for å miste flere med høy kompetanse.

- Det tar mange år å bygge opp folk med spesialkompetanse. Vistår i fare for å bli satt kraftig tilbake i effektivitet om ikke noe gjøresmed lønnsbetingelsene, sier Truls Fyhn til Nordlys, med klar adresse tilregjeringen. Han mener politiet har en elendig lønn sett i lys av det samfunnsansvaretde har.

- Politiet har en svært viktig jobb. Nå opplever vi at viblir utkonkurrert av andre statlige virksomheter. Det er veldig uheldig, sier Truls Fyhn, som sierledelsen i hans distrikt er klar over at mange går og teller på knappene om deskal skifte jobb.
Norsk politi drar ut på væpnet oppdrag gjennomsnittlig fireganger om dagen.

- Det er ingen andre som har den oppgaven i fredstid sompolitiet har. Politiet rykker inn der andre rykker ut. Og den risikoen får viikke betalt for, leder for Politiets Fellesforbund i Troms, Per Øyvind Skogmotil Nordlys.
Undersøkelser viser at åtte av ti opplever disse oppdragene somen belastning de ikke får betalt for.

– Om man gir risikotillegg eller lønnsøkning, er ikke avgjørende. Det som er avgjørendeer at politiet får den lønna de fortjener. Vi har allerede for lite folk ipolitiet. Det står masse stillinger ledig. Det er også et aspekt i dette, sier Fyhntil Nordlys.

- Jeg er overbevist om at søkertallene til Politihøgskolen villeøkt om politiet fikk bedre betalt for jobben de gjør, sier Fyhn.