Boliglånsrenta i Statens pensjonskasse kan øke, noe som vil gi mange politifolk høyere boutgifter.
Boliglånsrenta i Statens pensjonskasse kan øke, noe som vil gi mange politifolk høyere boutgifter.

Dyrere boliglån for politifolk

I forslaget til statsbudsjett for 2014 legges det opp til en økning av boliglånsrenten hos Statens pensjonskasse. Dette betyr dyrere lån for mange politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Renten hos Statens pensjonskasse (SPK), der mange politifolk har boliglån, ligger i dag på 2,25 prosent. Dette er en svært fordelaktig rente sammenliknet med vanlig boliglånsrente, som ansatte i politiet har tilgang til å benytte som statsansatt.

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, stiger renten til 2,75 prosent. Dette er en prosent under vanlig bankrente, som i dag ligger på 3,75 prosent.

Ifølge SPKs lånekalkulator betyr dette i praksis at på et lån hos SPK, eksempelvis pålydende 1,7 millioner kroner og 25 års nedbetalingstid, vil månedsutgiften øke fra 7418 til 7864 kroner - hvis det nye forslaget går igjennom.

Månedsutgiften på samme type lån i vanlig bank vil ligge på omtrent 8757 kroner.

Den foreslåtte endringen skyldes at regjeringen ønsker at gapet mellom lånerenten hos SPK og vanlige boligbanker skal reduseres.

Forslaget blir behandlet av ny regjering i høst, og en eventuell renteøkning skjer først til våren.