Drapsmenn stjeler i Norge

Innbruddstyver har bakgrunn fra drap og annen tung kriminalitet. Visumfrihet i flere europeiske land øker faren for kriminalitet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Dette er utviklingstrekk Kripos ikke liker.

– Vi har eksempler på at litauiske vinningskriminelle i Norge viser seg å være dømt for drap i sitt hjemland, sier Kripossjef Odd Reidar Humlegård.

Politiet har pågrepet personer i forbindelse med innbrudd i private hjem som også har bakgrunn fra krigsoperasjoner i hjemlandet - blant annet konfliktområdene i det tidligere Jugoslavia.

Politiet er bekymret over følgene av at stadig flere østeuropeiske borgere får visumfrihet. Utvidelse av Schengen med Romania og Bulgaria kan gjøre problemene enda større for «honningkrukken» Norge.

Nye trender

Da Kripos presenterte trender i kriminalitetsbildet, kunne ikke Humlegård unngå å evne at Norge er en honningkrukke for østeuropeiske kriminelle.

Han kunne lett se for seg fristelsene en ung gutt fra Vilnius utsettes for når tunge kriminelle ønsker å rekruttere ham til et tyveriraid i Norge.

Trender viser at bandene nå er kortere innom landet før de returnerer - eller reiser videre til andre land.

– En stor utfordring for politiet verden over er at nå at reisedokumenter som pass, er ekte, og brukes av personer som ligner bildene i dem, opplyser Humlegård.

Han er bekymret over at tunge kriminelle, eksempelvis personer med erfaring fra drap, kan være villig til å gå langt dersom de møter hinder på sin vei etter den norske «honningen».

– Såkalte hjemmeran hvor det utøves grov voldskriminalitet kan sette preg på en familie i svært mange år framover, sier han.

Kripos ser også trenden med at chilenske kriminelle kommer til Norge, ofte via Sverige. Det er avdekket at chilenere har stått bak flere av de grove angrepene mot gullsmedforretninger.

Proffe kriminelle

Kripos har avdekket detaljer rundt profesjonaliteten til vinningskriminelle, og den har overrasket: Det benyttes blant annet kryptering av samtaler kriminelle imellom som har en mer avansert form enn hva militæret benyttet under den kalde krigen.

– Det benyttes avansert, men billig teknologi, fastslår Humlegård.

Samtidig er det avdekket nettverk hvor personer hadde ulike definerte oppdrag, som rekognosering, utførelse og uttransport av tyvegods.

Kriminelle fra Balkan står for det vesentlige av narkotikatrafikk, vinningsforbrytelser og menneskehandel.

Vestafrikanere i landet står bak narkotikatrafikk, menneskehandel og prostitusjon, viser Kripos sin trendrapport.

Jakten på mobile vinningskriminelle har gitt gode resultater i Norge: Både politiet i Oslo (se neste side), Nord-Norge, Vestfold (Operasjon Grenseløs) og UP trekkes fram som enheter og prosjekter som har begrenset flommen av kriminelle fra de nevnte områdene.