Dramatiske tall

Har gjort segavhengig av fleksibilitet og politiansattes vilje til å ofre familie og fritidfor at de skal nå målene for norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

- Det er dramatiske tall som Politiforum her presenterer.Politikere og politiledere har kommet i en kritisk situasjon. De har gjort segavhengig av fleksibilitet og politiansattes vilje til å ofre familie og fritidfor at de skal nå målene for norsk politi.
Det sier forbundsleder Arne Johannessen.

- Dette er en dokumentasjon på det vi lenge har hevdet.Politiet har hatt en alvorlig underbemanning. Det vært lagt opp til å jobbelangt over vanlig arbeidstid. Politikerne som bestemmer har ikke satt seg inn isituasjonen. I stedet opplever jeg derimot en arroganse og manglende vilje tilå gå inn i realitetene. Faktabeskrivelse fra hverdagen til politiansatte blirmøtt med en innøvd retorikk og ren hersketeknikk med den samme leksa vi har hørthele tiden. Men nå hjelper det ikke med mer prat. Dagens situasjon roper påstrakstiltak, sier Johannessen.

Ødeleggende

Han viser til at utviklingen for politiet nå er heltødeleggende i forhold til folks trygghet.
- Spørsmålet er nå hvor ille det må bli førjustisministeren, som kanskje den siste, vil innrømme at situasjonen erproblematisk. Politiets Fellesforbund har signalisert at vi gjerne blir med påen idédugnad. Vi sitter på mange ideer til løsning. Men det er åpenbart at hvisvi skal komme oss ut av dette uføret, må Regjeringen straks gjøre noe medlønnssituasjonen for politiansatte, sier Johannessen.
Johannessen er helt klar på at nøkkelen til bedring ligger iet samarbeid med PF. Utfordringen er å utløse motivasjonen og viljen til å ståpå igjen hos.

- For å få det til må vi gå rett på lønns - ogarbeidsvilkår, og se på hvordan vi kan skape mer politikraft. Til det må detinngå en rekke tiltak. Blant annet en ansettelse av minst 200 sivilestillinger. Det vil gi en umiddelbar effekt. Samtidig må vi få enseniorpolitikk med reelt innhold som dreier seg om mer enn et symbolsklønnstrinn for å få folk til å jobbe lenger. I tillegg vet vi om andre tiltaksom kan øke produksjonen og gi mer politikraft. Men for å komme ut av en krise,må man alltid legge noe i potten. Nå er det oppsiktsvekkende at en så profilertog dyktig justisminister på mange områder er fraværende når den første storekrisen dukker opp i hans statsrådsgjerning. I stedet registrerer vi at hansender ut sine «hjelperyttere» for å møte pressen. Selv ligger han ihovedfeltet uten å ta noen belastning, sier Johannessen og henter metaforer frasykkelkonkurranser.
Når det er vanskelige saker og konflikter på agendaen, kanen virkelig politiker og leder av format virkelig vise seg frem.

Krisestemning

- Det er ikke tvil om at det er krise i politiet. Den bliravdekket i medieoppslag landet rundt hver dag. Får vi ikke signaler ominteresse til å løse dette, har vi ingen interesse av å fortsette samtykke tilå unnta politiet fra arbeidsmiljøloven og interne arbeidstidsreglement. Da vilpolitiet få et enda strengere regelverk å forholde seg til i forhold til åbruke politiansatte på fritiden, sier Johannessen med en dårlig skjult trussel.

Han mener alvor nå, den rutinerte fagforeningslederen. Desom kjenner ham ifra konkurranser, vet at han aldri gir seg før han er i mål.Denne gangen ikke bare i kampen for å få bedre arbeidsbetingelser for de mangetusen politiansatte. Men også for at landet igjen skal få et operativt politisom kan gi innbyggerne tryggheten tilbake.
- Det provoserer medlemmene i PF å oppleve en justisministersom ikke tar inn over seg situasjonen. De ser seg lei over bortforklaringenesom justisministeren sammen med leder av justiskomiteen og andre AP-politikerekommer med, sier Johannessen.
Han retter samtidig skytset mot egne rekker, og mener atpolitiet delvis kan takke seg selv for situasjonen ved at mange politilederehar vært for fraværende med å fortelle om konsekvensene avbemanningssituasjonen. Også egne medlemmer får passet påskrevet.

- I all tid har politiansatte hatt en grenseløs lojalitettil sin arbeidsgiver der de mange plasser har jobbet livet av seg med bådegratis og betalt overtid. De har gått på jobb når de har vært syke, de harofret samvær med familien og fritiden for å løse de mange kriminalsakene. Påden måten har staten fått resultater ut av politiet som nesten ingen andre landkan vise til, og det på billigsalg. Det er ingen tvil om at den omfattendeovertidsinnsatsen fra politiansatte har vært med på å skjule bemanningsbehovet.Det som nå har skjedd er at vi for første gang i historien får avdekket detreelle bemanningsbehovet, sier Johannessen.