Dramatisk bemanningsutvikling

Leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, betegner tallene som Politiforum presenterer som dramatisk.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg opplever at det er en dramatisk situasjon når vi ser at vi er så langt unna målet om to politifolk per tusen innbyggere, sier Johannessen.

Han tar forbehold om at det er ulike måter å beregne bemanningsgraden på, men er klar på at Grete Faremo som ny justisminister har en av sine største utfordringer knyttet til bemanningen i politiet.

– Alle de ledige stillingene som holdes vakante tiltross for store mengder politiarbeid er en håpløs situasjon. Det samtidig med at Regjeringen nå utdanner politifolk til ledighet. Politiforums fremstilling er en god dokumentasjon på dette, sier Johannessen i en kommentar.

Stillingene må fylles

Han har oppskriften for at Faremo skal nå målene satt av tidligere justisminister Knut Storberget:

1. Når noen slutter eller går ut i permisjon, må stillingene alltid fylles.

2. Politiet må settes økonomisk i stand til å fysisk opprette vel 300 nye stillinger pr år for å nå målet som lå i rapporten «Politiet mot 2020».

– Ennå kan vi nå målet med dagens utdanningstakt på 720 nye politibetjenter hvert år. Forutsatt at ikke flere enn det som er beregnet slutter, sier Johannessen.

Trenden må snus

Samtidig som han påpeker behovet for en mer aktiv seniorpolitikk for å oppfordre flere eldre til å stå i politijobben.

– En stor utfordring til Faremo blir å snu den nedadgående trenden som vi ser nå, sier Johannessen.

Han lover å utfordre den nye justisministeren på problemstillingen når hun møter som invitert gjest under landsmøtet.