Dørum ny KRÅD-sjef

Dørum ny leder av Det kriminalitetsforebyggende råd.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har utnevnt Odd Einar Dørum til nyleder av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Dørum er utnevnt for entreårsperiode og tar over etter Kjellbjørg Lunde.

- Odd Einar Dørum har markert seg som en reflektert ogkonstruktiv politiker. Han har vist et brennende engasjement for å forebyggekriminalitet, og jeg er sikker på at han vil ivareta dette vervet på enutmerket måte, sier justisminister Knut Storberget.

Odd Einar Dørum er stortingsrepresentant for Oslo Venstre. Hanvar samferdselsminister i Bondevik I-regjeringen i 1997-1999, før han blejustisminister. Dørum var også justisminister i Bondevik II-regjeringen iperioden 2001-2005.

En forutsetning for utnevnelsen er at Dørum ikke deltar påmøter i KRÅD så lenge han gjør tjeneste som stortingsrepresentant.

Det kriminalitetsforebyggende råd har eksistert i 28 år. Deter regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. Rådet skal bidratil å samordne forebyggende tiltak i kriminalpolitikken gjennom bred representasjonog god kontakt med offentlig forvaltning og private organisasjoner.

I statsråd i dag ble KRÅD oppnevnt for nye tre år. I denkommende treårsperioden skal rådet prioritere sin innsats motkriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.