Distriktene frykter konsekvensene av at BL er nede

Restansene kan øke og anmeldelser blir liggende.

Publisert Sist oppdatert

Datasystemet BL har i ettermiddag vært nede igjen. Det informerte politiet ansatte om i ettermiddag. Rundt klokken 14 var beskjeden at de ville informere videre når situasjonen endret seg. Feilen skal fortsatt være uidentifisert.

I dag var planen at enkelte såkalte «nødbrukere» i de ulike distriktene skulle få tilgang til det helt nødvendige datasystemet. Dette var for å ikke overbelaste BL. Det er snakk om noen titalls brukere i hvert politidistrikt, og disse må igjen fungere som sekretærer for annet politipersonell. På den måten kunne politi og jurister undt omkring kunne få en viss tilgang til å lese og oppdatere informasjon i straffesakene.

I ettermiddag skal imidlertid systemet ha vært nede igjen. Etter det Politiforum forstår er det utarbeidet maler for hvordan rapporter og annen dokumentasjon skal skrives manuelt. Ansatte oppfordres lokalt til å være svært nøyaktige og ha orden i arbeidsoppgavene.

LES OGSÅ: Derfor er det krise at BL-systemet er nede.

– Kan bli svært alvorlig

I Telemark er Guro Siljan påtaleleder. Hun sier de har merket kosekvensene den uka problemene nå har vart.

– Vi får ikke påtaleavgjort saker. Det gjøres i BL. I Telemark har vi jobbet hardt med å få ned restansene og var nesten i mål med dem. Nå frykter jeg at de kan øke igjen, sier Siljan.

Men enda mer alvorlig er det hvis problemene blir langvarige og går utover rettssikkerheten, forklarer hun.

– Det er mange systemer som henter informasjon fra BL. Vi må kunne koble saker og informasjon, og delt info mellom distrikter. Når det ikke skjer øker faren for at vi glipper og gjør feil. Det kan bli svært alvorlig hvis dette pågår lenge.

– Hva skjer med nye saker som kommer inn?

– Vi må bare forsøke å følge de opp så godt vi kan. Det tror jeg vi skal klare, men vi må lage oss systemer å jobbe på. For eksempel går all kommunikasjon mellom jurister og etterforskere gjennom BL. Nå må det gå gjennom e-post eller andre kanaler. Med 14.000 saker i året, så er vi avhengig av å ha gode systemer for saksbehandlinga, sier Siljan.

Anmeldelsene bygger seg opp i Oslo

I Oslo kom BL-systemet opp igjen i går kveld. Men det varte bare til morgenkvisten. Deretter har det vært av og på, fram til det igjen var nede i ettermiddag.

Keyvan Pourpak er politioverbetjent i hovedstaden, og forteller at datakaoset i første omgang rammer registreringa av saker.

– Det gjelder dåde det som produseres ute av operative enheter, men i ettertid vil kanskje spesielt nettanmeldelsene bli liggende. Det blir tidkrevende for oss. Vi får 40-60 nettanmeldelser hver dag. De blir liggende og hoper seg opp, sier Pourpak.

I tillegg vil registrering av beslag, anmodninger som skal skrives og ikke minst kommunikasjonen med dataprogrammet SSP, som snakker direkte med BL, rammes. Gjennom SSP får politiet informasjon om eksempelvis type forhold personer har begått, om personer er overført til fengsel eller om de har betalt bøtene sine.

Pourpak sier PODs midlertidige løsninger med begrenset brukertilgang er gode, så lenge det er problemer. Han håper politidistriktene kan få mer informasjon om sitausjonen det jobbes med på innsiden av Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester nå.

– Den jobben som skal gjøres i ettertid for å registrere dette vil kreve mye tid. Rapporter bruker man tid på, sier Pourpak.

Rundt klokka 17 opplyser Politidirektoratet til Politiforum at status fra i går er uendret. Systemet er ustabilt og tidvis nede. Man vet hverken hva som er galt eller hva som er årsaken til at BL er ustabilt.