Disse er ute i streik

Publisert Sist oppdatert

Hordaland politidistrikt 82

Bergen 76

Fana 1

Fyllingsdalen 2

Os 1

Åsane 2

Salten politidistrikt 56

Søndre buskerud politidistrikt 140

Administrativ enhet 6

Drammen politistasjon 92

Fellesoperativ enhet 5

Forvaltningsenhet 9

Kongsberg politistasjon 8

Politimesterens stab 38

Retts- og påtaleenhet 5

Utrykningspolitiet distrikt tre 6

Agder politidistrikt 107

Arendal 7

Birkenes 1

Flekkefjord 1

Gjerstad 1

Grimstad 3

Kristiansand 88

Kvinesdal 1

Lillesand 2

Mandal 1

Randesund 1

Risør 1

Kripos 50

Datakrimavdelingen 6

Etterforskningsseksjon 10

Etterretnings- og an 12

Internasj. og felles 11

Kjemisk og teknisk seksjon 1

Kriminalteknisk avdeling 6

Seksjon operative tjenester 4

Oslo Politidistrikt 242

Finans- og miljøkrimseksjonen 32

Grønland 20

Majorstua 19

Manglerud 13

Organisert kriminalitet 23

Seksjon for trafikk- og sjø 26

Sentrum 18

Stovner 20

Utlending og forvaltning 21

Ikke beskrevet 50

Politihøgskolen 56

Økokrim 44

Troms politidistrikt 72

Sør-Trøndelag politidistrikt 130

Heimdal 8

Trondheim 107

UP 15

Politiets Utlendingsenhet 128