Kommende statsminister Erna Solberg under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012.
Kommende statsminister Erna Solberg under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012.

Dette vil den nye regjeringen gjøre for politiet

Jobbgaranti for politifolk, generell bevæpning til politidistriktene som ønsker det, færre mål og oppgaver, og finansiering av IKT-plattform. Se alle regjeringens løfter her!

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram under framleggelsen av den nye regjeringsplattformen på Sundvolden hotell, mandag kveld.

I dokumentet heter det at regjeringen viderefører målsetningen om to politifolk per 1000 innbyggere i 2020.

«Det vil derfor bli innført en garanti for at nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen inntil målet er nådd», skriver den nye regjeringen i sin plattform.

Samtidig ønsker Høyre- og Frp-regjeringen å «supplere dagens politiutdanning med andre studietilbud ved Politihøgskolen», med mål om å «rekruttere personer med andre typer kompetanse som politiet trenger ved å tilby disse en kortere innføring i politiarbeid».

Regjeringen vil også blant annet:

  • Sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging.
  • Redusere antall mål og oppgaver i politiet, for å konsentrere innsatsen om kjerneoppgavene.
  • Sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet.
  • Åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen.
  • Gi Toll- og avgiftsetaten begrenset politimyndighet.
  • Åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser.
  • Gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse.
  • Forbedre prosedyrene for Forsvarets bistand til politiet.
  • Legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse.
  • Sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis.

LES HELE REGJERINGSPLATTFORMEN HER:

Regjeringsplattform Høyre og Frp.pdf