PF-leder Sigve Bolstad har forhåpninger til mer informasjon om politireformen under PFs landsmøte i Bodø. Her fra 2013-landsmøtet i Sarpsborg.
PF-leder Sigve Bolstad har forhåpninger til mer informasjon om politireformen under PFs landsmøte i Bodø. Her fra 2013-landsmøtet i Sarpsborg.

Dette forventer PF-lederen av landsmøtet

Sigve Bolstad har forhåpninger til at justisministeren vil komme med mer informasjon om politireformen under årets PF-landsmøte i Bodø.

Publisert Sist oppdatert

I dag starter landsmøtet til Politiets Fellesforbund (PF) i Bodø. Lederen for PF sier det er «lite trolig» at selve reformen er klar og slippes på landsmøtet, men tror Anders Anundsen (Frp) vil komme med avsløringer om hva som venter politiet i årene som kommer.

­– Vi håper og tror at vi vil få høre mer på landsmøtet i Bodø. Vi regner med mer informasjon, sier Bolstad til Politiforum.

Det var under PFs landsmøte i Molde for to år siden at daværende justisminister Grete Faremo (Ap) slapp nyheten om at regjeringen skulle utarbeide en politianalyse. Denne analysen danner grunnlaget for den kommende politireformen, en reform som skulle blitt igangsatt ved årsskiftet, men som har blitt utsatt fordi det ennå ikke foreligger en politisk konklusjon om hva reformen skal innebære.

PF-leder Bolstad sier at fagforeningen og politisk ledelse er enige om veien videre.

– Vi har fått klare signaler om at vi er omforent enig om bygge opp norsk politi fra bunn til topp. Punkt to vi er enige om, er at det er en desentralisert modell vi skal sitte igjen med. Punkt tre er at politiets daglige tilstedeværelse i lokalsamfunnene er det som skaper mest tillit til norsk politi.

– PF er der det skjer

Årets PF-landsmøte varer til torsdag 27. november. Bolstad mener dette blir et viktig landsmøte, med den kommende omstillingen i politiet som et bakteppe.

– Vi er i og kommer til å fortsette å være i en omstilling. Jeg mener at det kan føre til mye godt for både samfunnet og den tjenesten politi- og lensmannsetaten skal utøve, men også for de ansatte, sier han.

For PF er det viktig at det er politi der folk bor, understreker Bolstad.

– Vi er mer opptatt av innholdet og publikums tilfredshet enn antallet politidistrikter. I det ligger det at det må satses på kompetanse helt ut i det ytterste ledd. Kompetansen kan ikke sentraliseres. Det betyr at det skal være attraktivt å jobbe i ytterste ledd, og at publikum opplever nærpolitiet som et kompetent politi som løser de oppgavene som de forventer.

Bolstad trekker fram responstid og responskvalitet, og nærhet til politiet som viktig i politireformen.

– Det vi er mest opptatt av er nærhet og tilstedeværelse i lokalsamfunnet der folk bor, og en kortest mulig responstid og best mulig responskvalitet. Hvis ikke sitter vi igjen med et aksjonspoliti.

Fagforeningslederen sier PF bruker mye tid på å være der det skjer, for å bruke de mulighetene de har til å påvirke den kommende omstillingsprosessen.

– Vi merker et trykk inn til oss, og jeg registrerer at vi blir lyttet til. Av politisk ledelse, men også fra annet hold, understreker han.

Ønsker mer takhøyde

I framtidens politi ønsker PF en større vektlegging av god ledelse og lederkompetanse, og en større satsing på ledere med politikompetanse. I sakspapirene til landsmøtet, formuleres dette slik:

«PF mener at erfaring om og fra politiet skal vektlegges når det skal rekrutteres toppledere til norsk politi. Erfaring, kunnskap og kompetanse fra politifaget er uvurderlig. Formell lederutdanning er viktig, men kan ikke erstatte personlige egenskaper og relasjonell kompetanse.»

– Vi mener ikke at alle skal være rekruttert fra egne rekker, men vi har sett en utvikling der det nesten har bikket motsatt vei. For oss er det utenkelig å ha en toppledelse i Politidirektoratet (POD) der ingen har kjennskap til, erfaring eller bakgrunn fra politi- og lensmannsetaten. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi blir utelukkende styrt av ledere som ikke har den erfaringen og kjennskapen, understreker Bolstad.

Han viser til at denne sammensetningen ble kritisert både i 22. juli-rapporten og Difi-rapporten. I vektleggingen av ledelse og ledelseskompetanse, ligger også en oppfølging av 22. juli-rapportens bemerkninger om holdninger og kultur i politiet.

– Det må bli enda større åpenhet. Enda større mulighet om å si ifra. Man må tørre å slippe opp og stole enda mer på medarbeiderne. Det må være større takhøyde i politiet, mener Bolstad.

Bekymret for reformer

PFs viktigste sak er og blir medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Så også under årets landsmøte, spesielt sett i lys av regjeringens ønske om reformer i arbeidslivet.

– Vi ser blant annet det som går på arbeidstid og arbeidsmiljøloven, og går inn i det som går på omstilling. Dagens regjering er offensiv, understreker Bolstad.

– Er PF bekymret for mulige endringer?

– Vi har svart opp dette gjennom UNIO. PF ser behovet og muligheten for noe oppmykning på noen felt, men i det alt vesentlige stiller vi oss negative.

– Hvilke mulige konsekvenser ser dere for dere for PFs medlemmer?

– «Worst case» er sammenhengende jobbing 26 helger på rad, eller ti dager på rad med åtte dager over ti timer. Det vi kommer til å gjøre, er å se på forskning innenfor dette feltet. Når det gjelder lovverket, oppfatter vi dette som en «vernekappe». Litt overordnet kan vi si at samfunnet har en utfordring og et problem som politiet kan hjelpe til med. Med veldig lange vaktsett økes muligheten for feilmargin, som igjen kan få konsekvenser for de oppgavene vi skal løse, sier Bolstad.

– I ytterste konsekvens kan reformene i arbeidslivet føre til dårligere politikvalitet?

– Ja, rett og slett fordi folk har fysiske og psykiske begrensninger.

Vil «smøre» omstillingen

I årets statsbudsjett ble det satt av 150 millioner til arbeidet med politireformen i 2015. Bolstad mener etaten er avhengig av ekstra midler til å «smøre omstillingen» for at det skal gå bra.

– Det er tross alt mennesker vi har med å gjøre her. All omstilling er belastende. Ved å smøre omstillingen med penger, vil etaten og medarbeiderne settes bedre i stand til å jobbe uten å være preget av omstillingen. Det vil igjen gi et best mulig publikumsmessig fokus. Vi har også vært veldig tydelig på politisk nivå på at dette er et viktig punkt for oss, sier PF-lederen.