Operasjonssentralene kommuniserer med hurtig, loggaktig språk på Twitter. Det kan gjøre det vanskelig for enkelte å forstå meldingene som legges ut, mener Alf Tore Meling i analyseselskapet I all offentlighet.
Operasjonssentralene kommuniserer med hurtig, loggaktig språk på Twitter. Det kan gjøre det vanskelig for enkelte å forstå meldingene som legges ut, mener Alf Tore Meling i analyseselskapet I all offentlighet.

Dette er politiets 20 mest populære Twitter-kontoer

Politiets Twitter-kontoer har nå godt over én million følgere på

Publisert Sist oppdatert

Det er nå nær 1,2 millioner brukere som følger politiets 43 profiler på Twitter. Det viser tall som er samlet inn av analyseselskapet I all offentlighet.

Under siste opptelling lørdag, hadde Twitter-kontoene 1.170.256 følgere.

– Til sammenligning hadde Kommune-Norges 146 offisielle Twitter-profiler rundt regnet 131.000 følgere. Mens politiet har 27.000 følgere i snitt for hver profil, hadde Kommune-Norge under 1000 følgere i gjennomsnitt per profil. Tilsvarende har NRK, med sine 91 offisielle Twitter-profiler, rundt regnet 670.000 følgere. Dette gir NRK et gjennomsnitt på drøyt 7.500 følgere per Twitter-profil. Så ja, politiet har mange følgere på sine kontoer, sier Alf Tore Meling i I all offentlighet.

De 20 mest polpulære Twitter-kontoene:

Aktør

Type

Følgere, 9. april 2016

Operasjonssentralen @oslopolitiopsOperasjonssentral237 000
Oslo politidistrikt @politietosloDistrikt112 000
PST @PSTnorgeSærorgan71 100
Utrykningspolitiet @UtrykningspolSærorgan64 500
Politiet i Hordaland @HordalandpolitiOperasjonssentral43 800
Politidirektoratet @PolitidirDirektorat42 100
Politiet S-Trøndelag @politiOpsSTPDOperasjonssentral39 300
Kripos @Kripos_NCISSærorgan36 500
OPS Asker og Bærum @ABpolitiopsOperasjonssentral36 300
Politiet på Romerike @RomerikePolitiOperasjonssentral34 800
Politiet Østfold OPS @PolitiOstfldOPSOperasjonssentral33 100
SVPD ops – Stavanger @RogalandopsOperasjonssentral32 200
Politiet Follo @opsenfolloOperasjonssentral31 900
Politiet S Buskerud @politiopssbuskOperasjonssentral31 800
Politiet Hedmark OPS @HedmarkOPSOperasjonssentral26 900
Politiet N Buskerud @opsnbuskerudOperasjonssentral26 500
Politiet Vestfold @PolitiVestfoldOperasjonssentral24 700
Politiet N-Trøndelag @politiNTrondopsOperasjonssentral22 100
Politiet i Østfold @politietostfoldDistrikt20 300
Agder politi OPS @AgderOPSOperasjonssentral20 200

Kilde: I all offentlighet.

Alf Tore Meling i I all offentlighet.
Alf Tore Meling i I all offentlighet.

– Bør også tvitre på andre språk enn norsk

Alf Tore Meling overvåker og lagrer alle meldingene på de 43 kontoene til politiet for senere forskning på bruken. Han forteller at politiets operasjonssentraler nærmest har utviklet et eget språk for å kommunisere med følgerne på Twitter.

– På Twitter er det viktig å skille mellom operasjonssentralenes bruk sammenlignet med særorganenes, politidistriktenes og Politidirektoratets. Operasjonssentralene bruker en formidling som minner om et kortfattet og hurtig loggspråk, stort sett uten bilder og lenker. Noen operasjonssentraler er også blitt kjent for sin bruk av humor. Særorganenes, politidistriktenes og PODs bruk av Twitter er i prinsippet lik andre offentlige etaters bruk, med ordinært språk og deling av bilder og lenker.

Men politiet kan bli enda flinkere til å nå ut til flere. Enkelte grupper kan ha problemer med å forstå politiets oppdateringer og i spesielle situasjoner kan det være påkrevd å tenke annerledes rundt Twitter-bruken, mener Meling.

– Jeg vil trekke fram to forhold. Det første er at operasjonssentralenes loggaktige formidling, også de med humor, kan være vanskelige å forstå for enkelte. Her tenker jeg spesielt på personer med kognitive utfordringer og på innvandrere. Det andre jeg vil trekke fram er at politiet bør vurdere å benytte andre språk, i tillegg til norsk, særlig ved kriser. I det minste engelsk. Dette gjelder spesielt for Politidirektoratet og PST, fordi de har rollen som overordnede «eiere» av større kriser – både før, under og etter krisene. Flere språk gjelder også i hverdagen, særlig når viktige budskap skal formidles, sier Meling.

Kan miste følgere

Med nye politidistrikter skal operasjonssentraler slås sammen fra 27 til 12. Det betyr også langt færre twitter kontoer.

En opptelling Politiforum gjorde i januar, viste at Twitter-kontoene som trolig skal legges ned hadde 265.000 følgere. Disse følgerne risikerer politiet å miste, da det ikke går an å slå sammen Twitter-kontoer.

Men inntil videre består de 27 kontoene til operasjonssentralene.

– Twitter er viktig både for å holde samfunnet oppdaterte på løpende hendelser, og for å komme ut med viktige forebyggende budskap i ulike sammenhenger. Politidirektoratet jobber med en plan for hvordan både Twitter og andre digitale kanaler skal brukes i politiet i tiden framover. Vi har god tro på at vi også fremover skal komme fram til en løsning som sikrer at vi beholder kontakten med flest mulig av de som følger politiet på Twitter i dag, sa Margrete Halvorsen i Politidirektoratet til Politiforum i januar.