Tidligere politimester og Delta-mann, Terje Nybøe, og professor ved PHS, Johannes Knutsson, diskuterte bevæpning på forskningskonferansen til PHS.
Tidligere politimester og Delta-mann, Terje Nybøe, og professor ved PHS, Johannes Knutsson, diskuterte bevæpning på forskningskonferansen til PHS.

– Det er ingen «gentleman's agreement» mellom politiet og kriminelle

De kriminelle bevæpner seg uansett om politiet gjør det eller ei, mener tidligere politimester Terje Nybøe. Bevæpningsdebatt på forskningskonferansen til PHS.

Publisert Sist oppdatert

Under Politihøgskolens forskningskonferanse i dag, holdt både tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt, Terje Nybøe, og professor Johannes Knutsson ved PHS innlegg om politibevæpning.

Nybøe løftet fram en rekke eksempler der han mener et bevæpnet politi ga eller kan gi den beskyttelsen det kan være behov for i akutte tilfeller.

– I situasjonene der politiet må gripe inn raskt, hjelper det ikke å si at politiet vil komme bevæpnet uansett. For det vil ikke den patruljen som tilfeldigvis er på stedet der og da, og som kan redde liv, være, sa Nybøe.

Blant annet trakk Nybøe fram skyteepisoden på Grønland i fjor, der politiet skjøt en kvinne etter at de oppfattet at hun beveget seg mot et barn med en kniv.

– Mye kan forskes på og det er grunn til å se på om politiet kan gripe inn raskere, men mye handler også om sunn fornuft. Under skyteepisoden på Grønland tok det ett minutt og 37 sekunder etter at meldingen kom inn til skudd var avfyrt. Saken er henlagt, dermed er det overveiende sannsynlighet for at ingenting straffbart ble gjort, sier Nybøe.

Tror ikke på våpenkappløp

Nybøe mener man bør være bevisst bakteppet man nå skal vurdere bevæpning på: Et trusselbilde med terror i Europa og det han mener er et endret kriminalitetsbildet.

– Vi kan ikke drive av og påvæpning etter endringer i trusselbilder, vi må tenke i et større bilde. Det er en ny tid nå, sa Nybøe.

Han vil ikke gå med på at mer politibevæpning vil medføre flere bevæpnede kriminelle.

– Det finnes ingen «gentleman's agreement» mellom politiet og kriminelle. Vi må bevæpne oss over 2400 ganger i året også uten at politiet er bevæpnet.

– Hva er forskjellen på før og nå?

Men Nybø møtte også motbør. Johannes Knutsson har i en årrekke forsket på og diskutert bevæpning av politiet. Han er imot. Under diskusjonen trakk han fram at det bevæpnede politiet i Sverige skyter og skader flere enn i Norge, også når tallene er korrigert for innbyggertall.

– Jeg kan ikke se at tiden er så ny. Jeg har vært her i 22 år og diskuterte dette med UEH-ledere for en tid tilbake. Da var de imot bevæpning, men i dag tror jeg det vil være annerledes og at de er for. Men jeg lurer på hvorfor, for hva er det som er så nytt? spurte Knutsson Nybøe.

– Vi må ta innover oss trusselsitausjonen i Europa, svarte Nybø.

– Men hva er forskjellen på før og nå? spurte Knutsson.

– Jeg tror ikke det er så mye farligere å være politi i Norge i dag. Men Grønland-hendelsen er et eksempel. Når du har sekunder på å aksjonere, så må du bruke tiden på det og ikke å låse opp våpenskrinet, svarte Nybø.

Knutsson sier det kan være ting som får han til å endre mening rundt spørsmålet.

– Men til nå er det ingen fakta som tilsier at ting er annerledes og at vi bør bevæpne oss nå.

Åpner for regionale forskjeller

Selv om Nybø er for bevæpning av norsk politi mener han imildertid at det bør være mulig å ikke alltid være bevæpnet.

– Det er et lederansvar å kunne ta valget om å ikke være bevæpnet av og til, sa Nybøe.

Selv tok han det valget under den midlertidige bevæpninga, da politiet i Asker og Bærum var ubevæpnet under politiets dag, og han mener ulike steder i Norge må kunne velge å være ubevæpnet når og om de politiledelsen på stedet mener det er det riktige.