- Det er bra etisk standard på norsk presse

I fremtiden vil det være direkte diskvalifiserende vedansettelse av politiledere å ikke kunne håndtere media.

Publisert Sist oppdatert

Ber. Dagbladets redaktørAnne Aasheim mener «ingen-kommentar-mentaliteten» i politiet må stoppes (foto: Thomas Berg).

Årlig er det over 200.000 oppslag i media hvor politiet erinvolvert, og altfor ofte er politiets kommentar, ingen kommentar. Det harblant annet redaktør i Dagbladet, Anne Aasheims sett seg lei på.

- Det er klart vi ønsker oss større åpenhet i politiet.Ingen journalist er fornøyd med kommentaren «ingen kommentar». Jeg tror det ergodt for demokratiet, og min påstand er; gjensidig glede, større åpenhet. Deter bra etisk standard på norsk presse, sier Anne Aasheim.

Aasheim får støtte av Finn Abrahamsen, tidligere profilertpolitimann i media.

- Min er faring er at man kan stole på journalister ogmedia. Jeg har brukt media som en samarbeidspartner i en årrekke, og jeg er avden oppfatning av politiet er forpliktet til å gå ut med fakta i saker, sierFinn Abrahamsen.

Stort press

Abrahamsen er den første til å innrømme at det er et stortpress å ha medias søkelys rettet mot seg til enhver tid. Og han vet hva hansnakker om. Den nå pensjonerte politimannen har en rekke store medieoppslaghvor han selv spiller hovedrollen. Spesielt trikkedrapet i Oslo fikk myeoppmerksomhet i alle mediekanaler.

- Noen ganger må de som jobber i politiet og som skal uttaleseg til media, ta en sjanse. Når vi ser at noe er feil, må vi si fra. Jeg formin del tok heller en sjanse og sa ting rett ut fremfor å vente til dagen etterslik at jeg kunne ha konfrontert saken med min øverste leder, sier Abrahamsen.

- Hvordan er norske journalister?

- Jeg synes de ofte er alt for snille. Selvsagt skal destille kritiske spørsmål. Det er jo tross alt jobben deres, svarer Abrahamsen.

Også stasjonssjef OveSem ved Sentrum politistasjon i Trondheim bruker media aktivtfor å nå ut til publikum. Spesielt har Obiora-saken vært en god øvelse påhvordan man skal forholde seg til kritiske journalister.

- For meg er det viktig å være ansvarlig, fornuftig,troverdig og åpen. I Obiora-saken handlet det mye om omdømme og tilliten tilpolitiet. Det dummeste vi kan gjøre er å vise at vi er et lukket politi, sierOve Sem.

Sender ansatte på PR-kurs

Ledere i Vestfold politidistrikt sendes nå påmedietreningskurs hos PR-giganten Geelmuyden. Kiese.

Stasjonssjef Brian Jacobsen i Sandefjord har nettopp deltattpå Politiets Fellesforbunds ledersamling, og har bare godord å komme med.

- Når du sitter som arbeidsgiver og leder, er det selvsagtviktig å komme seg ut å snakke med andre i samme situasjon. På den måten får viutvekslet erfaringer og knyttet nye kontakter, sier Brian Jacobsen.

Et av temaene under PF sitt siste lederseminar, varforholdet mellom politi og media. Stasjonssjef Ove Sem i Trondheim forklarteblant annet forsamlingen hvordan politiet i Trondheim bevisst brukte media i Obiora-saken.

- Dette er tredje gang jeg er med på denne samlingen og deter blitt et «must» å delta. Jeg har forstått at det fort blir fulltegnet, ogdet er et tegn på at dette har blitt en viktig arena for politiledere, sierJacobsen.

- Hva slags forhold har du til media?

- Vi har et bevisst forhold til mediaog er daglig i kontaktmed lokalmedia. Nå sender vi flereledere i distriktet på medie­treningskurs hos Geelmuyden. Kiese. for å bli endabedre, sier Brian Jacobsen.