– Det ble ikke snakket om «ingen kommentar»

Politidirektøren kommenterer kritikken som har kommet mot Politidirektoratets ledelse i forbindelse med 22/7-høringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken har et kapittel i boken «Politiledelse» fått mye oppmerksomhet. Grunnen er at forfatter av kapittelet, tidligere politimester Torbjørn Aas i Vest-Finnmark politidistrikt, har fortalt at «da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen (kontroll- og konstitusjonskomiteens 22. juli-hørin, jou.anm), ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig».

Politidirektør Odd Reidar Humlegård forteller til Politiforum at POD i forkant av komitéhøringen inviterte de som skulle møte for komiteen til et forberedende møte. Dette var for å diskutere ulike problemstillinger og hvilke spørsmål komiteen ville stille.

– På disse møtene deltok alle politiledere som hadde ansvar i forbindelse med 22. juli og som var omtalt i kommisjonsrapporten. Aas var den eneste som var innkalt av komiteen, som ikke hadde noen rolle eller direkte ansvar under 22. juli, sier Humlegård.

Torbjørn Aas skriver at han som «politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie» - men at han i klartekst ble fortalt at det var andre enn ham som hadde noe å tilføre saken, og som burde ha blitt innkalt i stedet.

Torbjørn Aas, tidligere politimester i Vest-Finnmark.
Torbjørn Aas, tidligere politimester i Vest-Finnmark.

– Det er riktig at vi som deltok under forberedelsene var usikre på hvorfor Aas var innkalt, og at det derfor var et tema hva han kunne få av spørsmål. Han var selv ikke i tvil om at han ville møte, noe han også gav uttrykk for og som naturligvis ble respektert, sier Humlegård.

– Ingen kommentar

Hvis Aas likevel skulle møte for komiteen, tross det som blir beskrevet som PODs holdning til å ikke gjøre dette, skriver Aas at han gjentatte ganger ble oppfordret til å besvare alle spørsmål fra komitten med «ingen kommentar».

Humlegård forteller angående hvordan han eller andre fra politiet som deltok i høringen skulle svare komiteen, var det enighet om at alle naturligvis skulle snakke sant, holde seg til det de faktisk hadde kunnskap om og ansvar for, og eventuelt gi uttrykk for tvil eller usikkerhet.

– Det ble ikke snakket om at komiteens spørsmål skulle besvares med «ingen kommentar». Min opplevelse er at alle vi som møtte til høringen forsøkte å besvare komiteens spørsmål på en åpen og ærlig måte, sier politidirektøren.

Politiforum har forsøkt å få justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til å kommentere saken. Men Justisdepartementet melder at han ikke er tilgengelig på det nåværende tidspunkt.