Der beredskapen er mest sårbar

Én politibetjent. Mer skal ikke til for å sette beredskap, HMS-bestemmelser og motivasjon på spill der avstandene er store.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg kaller det ikke vaktsamarbeid. Jeg kaller det midlertidig nedleggelse av beredskapen.

Runar Elde står på bryggekanten utenfor Nordkapp lensmannskontor. Lensmannsbetjenten ser inn i bukta og på Honningsvåg, stedet han har passet på som politimann i 27 år.

Når han våkner tidlig og blir liggende å gruble, grubler han på hvordan vaktlistene skal gå opp. Han grubler over beredskapen i en av Norges mest populære turistkommuner, og over sikkerheten til politifolk som skal kjøre timevis med utrykning på svingete og værutsatte veier. Og på høy vaktbelastning for han og de andre ansatte som har passert 50 år.

Runar Elde, lensmannsbetjent ved Nordkapp lensmannskontor, brenner for lokalsamfunnet han passer på. Det får ham til å ligge våken.
Runar Elde, lensmannsbetjent ved Nordkapp lensmannskontor, brenner for lokalsamfunnet han passer på. Det får ham til å ligge våken.

To timer utrykningsvei

Det er nemlig disse tingene som står på spill, mener Runar Elde. I vinter og vår har det ligget et forslag på bordet om å flytte én enkelt stilling fra Nordkapp lensmannskontor i Honningsvåg, til Porsanger lensmannskontor i Lakselv. I dag er de fem på tjenestelista i Nordkapp, og de ansatte er på beredskap mellom 40 og 50 prosent av tiden for at kommunen skal ha politiberedskap døgnet rundt. Hvis stillingen flyttes går det ikke å dekke beredskapen med fire mann.

De mange kilometerne mellom Porsanger og Nordkapp kan være glatte, forblåste og stengt. 165 kilometer med utrykningskjøring her frister ingen.
De mange kilometerne mellom Porsanger og Nordkapp kan være glatte, forblåste og stengt. 165 kilometer med utrykningskjøring her frister ingen.

Et av alternativene er derfor et vaktsamarbeid, som gjør at beredskapen i Nordkapp deler av tiden betjenes av politifolk i Lakselv eller andre steder. Forslaget liker Elde dårlig.

– Lakselv er det nærmeste kontoret, men det er 165 kilometer unna. Under optimale forhold er det minst to timer responstid derfra og hit. Men det er også vinterføre halve året, og i fjor var veien stengt nærmere 30 ganger og det var kolonnekjøring åtte ganger, forteller Elde.

En rapport om politiberedskap i Nordregionen peker også på at man må kjøre utrykning roligere blant annet på grunn av rein på veien. Utrykningskjøring vil også koste flere overtidstimer, noe Vestfinnmark politidistrikt er pålagt å spare. Rapporten viser også til alvorlige hendelser i nabokommunen Måsøy, som tidvis betjenes fra andre steder, der politiet ikke har rykket ut.

– Det er hendelser der kona har måttet kaste våpenet til ektemannen på sjøen for å unngå en farlig situasjon. Utrykningskjøring langs veiene her, mener jeg det er noe av det farligste mannskapene i Porsanger kan gjøre, slår lensmannsbetjenten fast.

I tillegg til beredskap og tung vaktbelastning, gjør situasjonen det vanskelig med seniortiltak i distriktet. – Vi er viktige, men føler ikke alltid kompetansen blir verdsatt, sier 51 år gamle Elde.
I tillegg til beredskap og tung vaktbelastning, gjør situasjonen det vanskelig med seniortiltak i distriktet. – Vi er viktige, men føler ikke alltid kompetansen blir verdsatt, sier 51 år gamle Elde.

Flere folk på lite kriminalitet

Tidligere var Elde lensmann selv. Han sluttet, han ville ikke sitte med ansvaret lenger. Men miljøet er tett på lensmannskontoret i Nordkapp. Elde marsjerer rett inn på kontoret til lensmannen som er bortreist og setter seg i sofaen der, når han skal fortelle om engasjementet for hjemkommunen. Engasjementet har ført til oppslag i lokalavisa, der Elde har omtalt politimesteren i Vestfinnmark som vinglete.

– I det ene øyeblikket var ikke vaktsamarbeid et tema, men ikke lenge etter var det plutselig foreslått å flytte stillingen til Porsanger igjen. For meg er det viktig å være ærlig.

Ifølge politimester Morten Daae fikk distriktet et budsjett som var trangere enn forventet. Det førte til at vaktsamarbeid på nytt ble aktuelt, og at en stilling kan bli flyttet fra stille Nordkapp, til et Porsanger der det skjer mer.

– Har du ikke forståelse for at Vestfinnmark må spare penger et sted?

Kart
Kart

– Jo, jeg forstår det. Men et slikt forslag med flytting av en stilling vil ramme tjenestestedet og publikum her. Vi ønsker å ha nok å gjøre, og derfor har vi bedt om å få distriktsoppgaver lagt hit. Kriminalitetsmengde og beredskap er ikke samme sak, mener Elde.

I Nordkapp er tre av fem operative betjenter over 50 år. Den kompetansen bør ivaretas, mener han.

– Vi kjenner regionen godt og er et godt supplement for de unge. Men det er vanskelig å få det verdsatt. Høy vaktbelastning gjør at tjenesten ikke tillater seniorpolitiske tiltak. Samtidig vet jeg at hvis vi sier at nok er nok og slutter, at så mye beredskapsvakt er for mye, så risikerer vi at stillingene ikke erstattes.

Sikkerhet først: Hovedverneombud i Vestfinnmark, Nikolai Fiskergård, ønsker ikke vaktsamarbeid. Vi må tenke sikkerhet, mener han.
Sikkerhet først: Hovedverneombud i Vestfinnmark, Nikolai Fiskergård, ønsker ikke vaktsamarbeid. Vi må tenke sikkerhet, mener han.

– Må ivareta egen sikkerhet

165 kilometer med svinger, slaps og hull i veien unna, ligger Porsanger lensmannskontor i Lakselv. Klippene ut mot havet er erstattet med flatere landskap innerst i Porsangerfjorden.

Politibetjent i Porsanger og hovedverneombud i Vestfinnmark politidistrikt, Nikolai Fiskergård, har nettopp fullført et kurs med andre ansatte før slutten av arbeidsdagen.

– Dersom det blir sånn at vi må rykke ut herfra til Honningsvåg, må vi ta vare på egen sikkerhet, konstaterer Fiskergård.

Lensmann i Porsanger Britt Solveig Olaussen og betjent Tor Ivar Myrland tar seg tid til en sjelden kaffepause. De er begge opptatt av at innbyggerne skal få det de fortjener.
Lensmann i Porsanger Britt Solveig Olaussen og betjent Tor Ivar Myrland tar seg tid til en sjelden kaffepause. De er begge opptatt av at innbyggerne skal få det de fortjener.

Han gjør det klart at like lite som Nordkapp-politiet ønsker at Porsanger-politiet skal ha ansvar for beredskapen på Nordkapp, ønsker de det selv.

– Det er stor enighet om at man ikke ønsker et vaktsamarbeid. Jeg tror ikke det er farlig å rykke ut, men man må være fysisk og psykisk klar for en slik tur. Vi må komme raskt fram når noe skjer, men ikke på bekostning av egen sikkerhet, sier verneombud Fiskergård.

På pauserommet i Lakselv setter lensmann Britt Solveig Olaussen en kanne kaffe på bordet.

– En stilling hit er kjærkomment, men går det på bekostning av andre og svekker beredskapen andre steder, er det beklagelig. Her har de ansatte allerede så mye å gjøre at de nesten ikke rekker matpausen. Beredskapen er utsatt mange steder i Finnmark og det går til syvende og sist utover dem vi skal gi en tjeneste til, sier Olaussen.

Betjent Tor Ivar Myrland er en av de yngre betjentene ved Porsanger lensmannskontor. Han er ærlig og forteller at de sjelden er på patrulje utenfor Lakselv. De må allerede i dag prioritere hardt.

– Vi drar andre steder når det er konkrete oppdrag, men ikke på patrulje. Vi kan ikke ta oss tid til det. Det er for langt å kjøre, sier Myrland.

Og som betjent i Porsanger tror han ikke vaktsamarbeid er veien å gå.

– Blir vi kalt ut til en hendelse to og en halv time unna vil det trolig gjelde veldig alvorlige saker. Men da skulle vi jo helst vært der etter fem minutter. Og jeg kan nevne flere steder halvveis til Nordkapp med kraftig telehiv og svært dårlig veistandard. Og der skal vi kjøre i 150 kilometer i timen? spør lensmannsbetjenten.

Politimester Morten Daae synes det kan være en utfordring å kommunisere at distriktet er tvunget til å prioritere i enkelte sammenhenger.
Politimester Morten Daae synes det kan være en utfordring å kommunisere at distriktet er tvunget til å prioritere i enkelte sammenhenger.

– Jeg jobber her av en grunn. Jeg er stolt av jobben jeg gjør. Det vil ikke være noen god følelse å vite at du kommer for seint og ikke får gjort jobben optimalt.

Mindre penger vil gå utover noen

Tilbake på hullete vei og 140 kilometer vestover ligger hovedsetet i Vestfinnmark politidistrikt, Hammerfest. Selve politibygget er av eldre dato, trangt og påbygd flere ganger. De ansatte i skatteetaten på andre siden av gata har fullt innsyn i hvem som blir ført inn og ut av arresten.

Politimester Morten Daae bekrefter at både politihuset og distriktet preges av trang økonomi.

– Vi var forespeilet et nedtrekk på én og en halv millioner i budsjett i høst. Så fikk vi fire-fem millioner. Det har gjort at vi måtte vurdere ulike tiltak, blant annet vaktsamarbeid, forteller Daae på kontoret sitt.

Det gjør at det fortsatt er vanskelig med seniortiltak. Økonomien gjorde at politimesteren på nytt måtte lansere tiltaket om å flytte stilling fra Nordkapp til Porsanger. Det er i midten av mars, og forslaget er fortsatt høyst reelt.

2436 innbyggere vinterstid i Honningsvåg. Tidvis mangedoblet når cruiseskipene legger til. Byen er attraktiv. For turister.
2436 innbyggere vinterstid i Honningsvåg. Tidvis mangedoblet når cruiseskipene legger til. Byen er attraktiv. For turister.

– Denne saken har flere sider. Færre penger til frie midler vil merkes for noen, og spørsmålet er hvor det merkes minst. Det koker ned til hva slags beredskap vi skal ha i et samfunn med nærmere tre tusen mennesker. Vurderingen er at det det vil gå utover Nordkapp å flytte stilling, men at det ikke skjer så mye der, slik at vi kan betjene fra andre steder. Og nå har vi 24/7-tjeneste i sørregionen rundt Alta. Det er der det skjer absolutt mest og vi har hatt mest overtid. Vi må levere best mulig tjeneste til hele distriktet, forklarer politimester Daae.

Han tegner opp andre muligheter å nå Nordkapp på også. Fra Måsøy med båt, dersom politiet er på vakt der. Fra Hammerfest med helikopter.

– Det er en utfordring å få kommunisert de ulike hensynene ut i distriktet. Man kan si at mange stillinger har gått til Hammerfest. Men stillingene har gått til distriktets operasjonssentral som ligger her. Selve politikraften i Hammerfest er ikke styrket, men er faktisk dårligere en man kanskje kunne forvente, selv om stillingene har geografisk tilhørighet i byen, mener Daae.

Får penger til stilling

Situasjonen virker fastlåst, takket være kravene om innsparinger.

Så kommer april.

Og med våren kommer gode nyheter til Vestfinnmark politidistrikt. Politidirektoratet har holdt av ti stillinger etter den første tildelingen, som nå skal fordeles. En av dem går til Vestfinnmark. Nærmere bestemt til Porsanger lensmannskontor i Lakselv.

Politiforum snakker på nytt med politimester Morten Daae. Han er glad for at de har fått en ny stilling.

– Dette gjør at stillingen vi vurderte å flytte blir værende i Nordkapp. At vi var heldige å få en ekstra stilling var viktig for spillerommet her i distriktet. Vi får styrket beredskapen i Porsanger, slik det er behov for, uten at det går utover antall stillinger andre steder. Dette har vi jobbet for, kan Daae fortelle.

– Viser det at det er i utkanten av Norge at innstramminger gir størst utslag, når én enkelt stilling kan bety så mye?

– Arbeidstidsbestemmelsene og fornuftig vaktbelastning, samt ønske om at politifolk ikke skal gå på vakt alene, gir i sum en utfordring med tanke på å fylle tjenestelista på små steder. På Nordkapp er det begrensninger i kun å ha fem mann i døgnkontinuerlig beredskap. En stilling utgjør mer her hos oss, en i en stor by, slår Daae fast.

Foreløpig ser det tøft ut for distriktet å få på plass sommervikar i Nordkapp, når turistene inntar kommunen. Men målet er å beholde 24-timers beredskap i sommer, med fem man på lista.

Lensmann Olaussen i Porsanger er glad for stillingen hun har fått, som vil være besatt fra 1. juli.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for at min region endte opp med å få tilført en stilling. Dette betyr faktisk mye for at vi skal få til en OK beredskap i vår region, og lever den tjenesten som innbyggerne har krav på, sier hun.

Leder i Politiets Fellesforbund i Vestfinnmark, Magnus Nilsen, er også fornøyd med en stilling som løser problemer to steder på én gang.

– Det var bra for Porsanger, og jeg er spesielt glad for at Nordkapp beholder stillinga slik at de ikke er avhengige av hjelp for å drifte kontoret. Det er viktig med tanke på nærpolitiet, sier Nilsen.

Ved landets nordligste lensmannskontor er den erfarne politimannen Runar Elde fortsatt spent på framtida. Som han selv sier det, vil han «gi litt ros til politimesteren og direktoratet som lot fornuften seire». Men helt beroliget er han ikke ennå.

– Det spørs om det går å ha vaktbelastning med 40 prosent beredskap over lang tid. Det er få andre steder som har slik belastning. Vi må være seks politifolk på lista for å være bærekraftig, sier 51 år gamle Elde ubeskjedent.

Han er lommekjent i Honningsvåg og Nordkapp. Sommerens storinnrykk av turister nærmer seg. Forhåpentligvis er Nordkapp lensmannskontor nå bemannet til å håndtere eventuelle utfordringer som måtte oppstå når cruiseskipene kaster anker.

Lensmannsbetjenten kikker opp på de halvveis snødekte fjellene rundt byen og slår fast:

– Vinteren ble mild i år.