Jenny Klinge er Senterpartiets representant i Justiskomiteen på Stortinget.
Jenny Klinge er Senterpartiets representant i Justiskomiteen på Stortinget.

− Denne praksisen må ta slutt

Justiskomiteens Jenny Klinge (Sp) ber justis- og beredskapsministeren gripe inn og stoppe uheldig praksis i Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

Da POD ansatte Knut Smedsrud i stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD i februar, skrev Politiforum at en av søkerne - visepolitimester Marit Fostervold - skulle ha blitt oppfordret til å trekke sin søknad.

Dette bekreftet senere Fostervold i intervju med adressavisen. Det var PODs HR-direktør Karin Aslaksen som ringte Fostervold.

Senere har sjefen for Politiets utlendingsenhet Kristin Kvigne bekreftet på spørsmål fra Politiforum at også hun ble oppfordret til å trekke sin søknad den gangen Smedsrud fikk stillingen som direktør for politifagavdelingen i POD i 2013. Da var det assisterende politidirektør Vidar Refvik som ringte.

Interpellasjon mot praksisen

I en interpellasjonsdebatt på Stortinget den 14. mars i år, kom det frem at Stortinget på ingen måte er fornøyd med likestillingspraksisen i politiet slik den utøves fra øverste politiledelse.

− Jeg har gjennom mine to perioder i Justiskomiteen hele tiden vært opptatt av å få flere kvinner i politiet. Mangelen på vilje til å få dette til har provosert meg lenge, sier Jenny Klinge (Sp) til Politiforum.

Hun understreker at det går fremover, og det er positivt.

− Men det ikke bra når vi får høre om slike ansettelsesprosesser som da visepolitimester Fostervold ble oppfordret til å trekke sin søknad til en toppjobb i POD. Jeg reagerer sterkt på at hun ble oppfordret til å trekke søknaden sin, sier Klinge.

Ansvar for systemet

Hun er tydelig på at hun som politiker ikke skal blande seg inn i enkeltansettelser i politiet.

− Men vi har ansvar for at vi har et system og en politietat der gode kvinner har like gode sjanser som dyktige menn. Det krever at politiet må gjøre viktige forbedringer. Slik jeg ser det har ikke politietaten kommet langt nok slik det er i dag, sier Klinge.

Hun mener politiet trenger en ledelse i POD og politidistriktene som tar dette spørsmålet på alvor.

Klinge mener praksisen som synes å være etablert i POD, med å ringe til søkere for å få dem til å trekke seg, er sterkt kritikkverdig.

− Det blir jo ikke reelt mulig for ansettelsesrådet å velge mellom de aktuelle personene, når kandidater er oppfordret til å trekke seg. Hvis det er slik at den som innstiller ikke ønsker å ansette en eller flere av kandidatene, er det jo bare å innstille noen andre, og lage en god begrunnelse. Og for alt det jeg vet, kan det jo hende at det er denne mannen som er best kvalifisert. Mitt poeng er at det beste må å ha med flest mulig lengst mulig i ansettelsesprosessen, slik at ansettelsesrådet får et best mulig grunnlag å gjøre et godt valg på, sier Klinge.

Tok det opp med Anundsen

Hun har selv tatt opp praksisen med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

− Han bør ta en prat med politidirektøren om denne praksisen. Slik jeg ser det, kan denne fremgangsmåten gi inntrykk av at politiledelsen ønsker å fjerne gode konkurrenter fra prosessen, slik at de kan få frem sin egen favoritt. Denne praksisen må ta slutt, og det er uryddig i forhold til hvordan ansettelser i offentlige stillinger skal foregå. Vi må ha ryddige prosesser, og jeg kan ikke se at politiet er tjent med at denne praksisen fortsetter, sier Klinge.