De skal lede reformarbeidet i distriktene

Tolv prosjektledere er ansatt for å lede Prosjekt nye politidistrikter lokalt.

Publisert Sist oppdatert

I hvert av de tolv nye politidistriktene er det nå ansatt ledere for de lokale reformprosjektene. Lederne for Prosjekt nye politidistrikter (PNP), den første delen av politireformen, skal nå jobbe på heltid med å etablere og bemanne hver sin lokale prosjektorganisasjon. De skal meisle ut planen for reformarbeidet lokalt.

Dette er de tolv prosjektlederne:

 • Agder politidistrikt: Arne Sundvoll (kommer fra stilling som seksjonsleder, felles kriminalenhet)
 • Finnmark politidistrikt: Jan Rudi Grundvold Pedersen (kommer fra stilling som administrasjonssjef)
 • Innlandet politidistrikt: Tom Johnsen (kommer fra stilling som politistasjonssjef)
 • Møre og Romsdal politidistrikt: Marianne Nordås Frøland (kommer fra stilling som seksjonsleder, namsseksjonen)
 • Nordland politidistrikt: Jan Tore Hagnes (kommer fra stilling som administrasjonssjef)
 • Oslo politidistrikt: Erik Eriksen (kommer fra stilling som seniorrådgiver, HR-avdelingen)
 • Sør-Vest politidistrikt: Bernt Vidar Norvalls (kommer fra stilling som leder for felles operativ enhet)
 • Sør-Øst politidistrikt: Line Grøtsund (kommer fra stilling som administrasjonssjef)
 • Troms politidistrikt: Hugo Henstein (kommer fra stilling som politimester)
 • Trøndelag politidistrikt: Terje Tømmerås (kommer fra stilling som politioverbetjent. Var heltidstillitsvalgt i PF fram til i høst)
 • Vest politidistrikt: Helge Stave (kommer fra stilling som lensmann)
 • Øst politidistrikt: Elisabeth Bråten Engen (kommer fra stilling som lensmann)

Tre av søkerne er altså kvinner. Det er en noe lavere kvinneandel enn blant politimesterne, der fire av tolv er kvinner.

Flere av de nyansatte prosjektlederne har erfaring fra fagforeningsarbeid. Frøland og Hagnes har vært medlemmer av forbundsstyret i PF. Hagnes, Norvalls og Johnsen er tidligere lokallagsledere. Erik Eriksen har hatt virke som forhandlingssjef i PF og Terje Tømmerås har i en rekke år vært sentralt tillitsvalgt i PF, fram til han sluttet i høst.

Økonomi og bemanning er utfordringer i stort prosjekt

Marianne Nordås Frøland skal lede reformarbeidet i Møre og Romsdal. Her er Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal politidistrikter nå slått sammen, og med tiden skal operasjonssentralen i Kristiansund legges ned. I framtiden er det Ålesund som skal være distriktets hovedsete.

Frøland sier den første utfordringen nå er å rigge en organisasjon som skal stå for gjennomføringen, men er åpen på at det ikke er bare-bare.

– Bemanningssituasjon og økonomien i distriktet er en utfordring. Det utfrodrer litt kapasiteten til endring. Prosjektet er stort og det er fristende og nødvendig med en solid prosjektorganisasjon, men vi må også være nøkterne. Dette skal balanseres med daglig drift. Det er en utfrodring å få prosjektet godt nok rigget, uten å belaste organisasjonen for mye, forteller Frøland.

Hun mener det er viktig å motivere og engasjere de ansatte i tiden framover.

– Aller først er jeg opptatt av å lage grunnlag for å lage gode prosesser. Vi skal engasjere og involvere medarbeidere og ledere, slik at vi får til et miljø for endring. Vi kan ikke la frykten for det fremmede prege oss.

– Hvor viktig blir det å ivareta medarbeiderne som i dag kanskje er usikre?

– Det blir veldig viktig. Dette vi skal til med nå er en unik mulighet for politiet generelt, men også for oss i Møre og Romsdal. Vi skal lage en organisasjon som tar samfunnsoppdraget på alvor, men også de ansatte og hver enkeltes egenskaper, sier Frøland.

Ulike grader av endringer

Men selv om mange distrikter nå står overfor store endringer, er det ikke alle steder der politiet skal endres like mye. I Agder slipper man slå sammen distriktsgrenser og operasjonssentraler.

– Sånn sett slipper vi jo noen utfordringer som de andre distriktene har. Men våre hovedutfordringer handler om endring av arbeidsmåter og indre organisering, slik at vi blir likere de andre distriktene, sier Arne Sundvoll, leder for PNP i Agder politidistrikt.

Han sier en utfordring er å få alle ansatte til å forstå at også Agder blir berørt av både reform, politiarbeid på stedet og andre endringer som kommer til Politi-Norge.

– Nå skal vi rigge prosjektorganisasjonen her og få på plass folk i de ulike rollene. Men vi må også avvente sentrale IDF-forhandlinger for å få et grunnlag for hva vi skal gjøre videre. Vi vet ikke helt hva slags endringer som skal skje ennå, forteller Sollund.