Tre personer fra utvalget som jobbet fram politianalysen, skal nå jobbe videre med den - for Politidirektoratet.
Tre personer fra utvalget som jobbet fram politianalysen, skal nå jobbe videre med den - for Politidirektoratet.

De kom med anbefalingene i politianalysen - nå skal de selv følge den opp

Tre av de åtte som satt i utvalget for å utarbeide politianalysen, skal nå jobbe videre med analysen - for Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til politidirektør Odd Reidar Humlegård, har nå også Frede Hermansen og Svein Kristensen blitt engasjert av POD.

- Frede Hermansen satt i politianalysens utvalg. Nå har han begynt i POD for å bidra i utviklingen av norsk politi.

Det skriver PODs presseavdeling i en e-post til Politiforum.

Hermansen er ansatt i et seks måneders engasjement, som startet 1. august i år. Han har tidligere arbeidet som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Før det arbeidet han 12 år i Forsvaret.

Om Hermansens fremtidige oppgaver skriver POD følgende:

- Politianalysen danner grunnlaget for en langsiktig plan av norsk politi. Frede Hermansen skal bidra til å implementere og iverksette politianalysens anbefalinger i politi- og lensmannsetaten.

- Hans første store oppgave vil være å etablere en helhetlig endringsportefølje for norsk politi. Etatens pågående endringsprosesser skal ses sammen med politianalysens anbefalinger og settes sammen til en helhet.