Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto.
Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto.

De jobber i samme distrikt, men 20 av dem har lavere lønn enn resten

Nå skal lønna til 20 PB1-ere i Oslo opp i Statens lønnsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

I takt med sammenslåingen av distriktene, kommer også ulikhetene mellom dem til syne. Da Asker og Bærum politidistrikt ved nyttår slo seg sammen med Oslo politidistrikt, blei det klart at 20 PB1-betjenter fra Asker og Bærum, som regel de yngste betjentene, hadde langt lavere lønn enn de som hadde tilsvarende PB1-stillinger i Oslo.

Årsaken er at Oslo har hatt som policy å gi PB1-erne høyere lønn enn det som har vært vanlig i Asker og Bærum. Dermed eksisterer det i dag tydelige lønnsforskjeller blant politifolk med samme type stilling innad i nye Oslo politidistrikt.

Lokalt har Politiets Fellesforbund forsøkt å få til en utjevning av lønnsforskjellene, ved å heve lønna til de 20 betjentene fra Asker og Bærum politidistrikt. Men forsøket har ikke lyktes, og 12. september skal lønnsutjevningssaken behandles av Statens lønnsutvalg.

Flere tusen kroner i året

Betjentene som tidligere tilhørte Asker og Bærum politidistrikt er plassert i lønnsalternativ 1, det laveste alternativet for PB1-betjenter. Betjentene fra gamle Oslo var plassert i alternativ 4. Etter det Politiforum forstår er det er snakk om rundt 15.000 kroner i året.

Forskjellene var tema for forhandlinger mellom Oslo Politiforening og Oslo politidistrikt, uten at de kom til enighet. Enighet blei det heller ikke på nivået over, da Politiets Fellesforbund sentralt forhandlet saken med Politidirektoratet. Dermed stevnet PF Politidirektoratet til Statens lønnsutvalg, som består av både nøytrale representanter, representanter fra arbeidsgiversiden og representanter fra arbeidstaker siden.

Det er ventet at en avgjørelse fra Statens lønnsutvalg kan komme samme dag som, eller kort tid etter, at de har behandlet saken.

Lønnsutjevning som følge av ulik praksis er tema i flere distrikter etter sammenslåingene. Blant annet ønsket Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt å få hevet lønna til flere ansatte allerede før sommeren. Foreløpig er ikke PF Sør-Øst i mål med saken.