Videokonferanseutstyr i rettssaler skal spare Dansk politi for store ressurser.
Videokonferanseutstyr i rettssaler skal spare Dansk politi for store ressurser.

Danmark: Video erstatter fangetransport

Om ett år skal Danmark gjennomføre alle sine 17.000 varetektforlengelser via video.

Publisert Sist oppdatert

Dermed slipper siktede å sitte timevis bak i politiets kjøretøyer, mens politi, domstoler og fengselsvesen sparer store ressurser.

Det gjennomføres årlig drøyt 17.000 varetektforlengelser i Danmark. I de fleste tilfeller skjer dette ved fysisk oppmøte. Den innsatte transporteres av politiet fra fengselet til retten - og tilbake igjen. Noen ganger må politifolkene bruke ekstra lang tid til transporten fordi varetektscellen ligger langt unna, fordi fengslene i Danmark - som i Norge - er fulle.

En studie av et pilotprosjekt i Sør-Jylland fra 2010, viste at et kjøreoppdrag tok i gjennomsnitt fire timer og 25 minutter på en vanlig varetektsfengsling med forlengelse. I tillegg ser dansk politi at rømmingsrisikoen forsvinner ved bruk av videokonferanser.

I løpet av året skal videokonferanseutstyr settes opp i 200 lokaler over hele Danmark, fordelt på 73 politistasjoner, rettsbygninger og fengsler. Rettsmøtet vil med andre ord kunne avvikles uansett hvor siktede befinner seg.

Dommeren styrer

Bortsett fra et pilotprosjekt på Bornholm, er domstolen i Helsingør den første som har fått installert utstyret. Det er satt opp i to rettssaler. I hver av rettssalene henger to prosjektorer i taket. De peker mot hvert sitt lerret, som sitter henholdsvis bak aktors og forsvarers bord.

Fra dette kontrollpanelet styrer dommeren utstyret, og skrur av og på kameraer.
Fra dette kontrollpanelet styrer dommeren utstyret, og skrur av og på kameraer.

Det er i tillegg satt opp små kameraer på veggene. Disse filmer lokalet fra relevante vinkler. Hva som skal vises på lerretene, styres fra en berøringsskjerm ved dommerens plass. Herfra kan dommeren koble opp til lokaler i arresten, hvor siktede befinner seg. Og systemet kobles opp til påtalemyndigheten på politistasjonene.

I retten i Helsingør kan det dessuten kobles opp til et lokale et annet sted i rettsbygningen. Dette lokalet vil primært bli brukt av advokater til fortrolige samtaler med deres klienter før, og eventuelt også under, rettsmøter. I tillegg kan man vise dokumenter eller gjenstander som inngår i rettsmøtet.

Det skjer via en dokumentfremviser som er plassert på dommerens bord.

Landsdekkende i 2015

Om ett år forventes prosjektet å være utrullet i hele Danmark. Da vil mesteparten av fengslingsforlengelsene gjennomføres som videokonferanser. Dommeren vil likevel kunne forlange personlig fremmøte i retten hvis vedkommende vurderer at det er nødvendig.

Videokonferansesystemet vil også kunne brukes til avhør av vitner som ikke ønsker å sitte ansikt til ansikt med den tiltalte, og av vitner som måtte befinne seg i utlandet, ifølge den danske Domstoladministrasjonen.