Christine Fossen er i dag politimester i Vestfold. Ifølge Dagbladet blir hun politimester i Sør-Øst.
Christine Fossen er i dag politimester i Vestfold. Ifølge Dagbladet blir hun politimester i Sør-Øst.

Dagbladet: Disse blir politimestere

Ifølge Dagbladet er dette listen over Norges tolv nye politimestere.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Politiforum kunne fortelle at politidirektør Odd Reidar Humlegård hadde bestemt seg for hvem han og Politidirektoratet ønsket som nye politimestere, publiserte Dagbladet tirsdag kveld listen over navnene på de tolv som avisen erfarer skal lede de nye distriktene.

Dette Norges nye politimestere, etter det Dagbladet hevder å vite:

Finnmark politidistrikt: Ellen Katrine Hætta (politimester i Østfinnmark)

Troms politidistrikt: Ole B. Sæverud (politimester i Troms)

Nordland politidistrikt: Tone Vangen (fylkesutdanningssjef i Nordland)

Trøndelag politidistrikt: Nils Kristian Moe (politimester i Sør-Trøndelag)

Møre og Romsdal politidistrikt: Ingar Olav Bøen (politimester i Sunnmøre)

Vest politidistrikt: Kaare K. Songstad (beredskapsdirektør i POD)

Rogaland politidistrikt: Hans Vik (politimester i Rogaland)

Agder politidistrikt: Kirsten Lindeberg (politimester i Agder)

Sør-Øst politidistrikt: Christine Fossen (politimester i Vestfold)

Innlandet politidistrikt: Johan Brekke (politimester i Søndre Buskerud)

Øst politidistrikt: Jon Steven Hasseldal (politimester i Østfold)

Oslo politidistrikt: Hans Sverre Sjøvold (politimester i Oslo)

Få overraskelser og fire kvinner

Dersom Dagbladets opplysninger stemmer, er det få overraskelser blant de nye politimestrene. Alle de tolv er eller har vært politimestere før. Ti av dem jobber som politimester i dag.

Kun Kaare Songstad og Tone Vangen har de siste årene jobbet som noe annet enn politimester, henholdsvis som beredskapsdirektør i POD og fylkesutdanningssjef i Nordland. Begge har imidlertid vært politimester før.

Utover at Tone Vangen ifølge avisa blir politimester i Nordland, Kaare Songstad i Vest og Johan Brekke i Innlandet, blir de andre politimestrene værende i de samme områdene som de leder fra før.

I dag er fem av 27 politimestre kvinner. Fra nyttår blir, dersom Dagbladets kilder snakker sant, fire av tolv politimestere kvinner.

Politiforum kommer tilbake med mer info om politimestrene når mer er bekreftet.