Busch refser Storberget

Og nå foventer riksadvokaten svar.

Publisert Sist oppdatert

Riksadvokat Tor-Aksel Busch refser justisminister KnutStorberget (Ap) for politisk innblanding i etterforskning av straffesakergjennom utspill i mediene.

I et brev av de helt sjeldne fra en riksadvokat til enjustisminister setter Busch skapet kraftig på plass overfor Storberget. Buschunderstreker i brevet viktigheten av at politikerne holder fingrene av fatetnår det gjelder forsøk på å påvirke påtalemessige vurderinger og avgjørelser.

- På grunn av justisministerens medieuttalelser i en konkret straffesak fantjeg det nødvendig å sende ham et brev for å klargjøre roller og ansvarsområder.Jeg venter fortsatt på svar på mitt brev, og ønsker av den grunn ikke åkommentere saken ytterligere, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Dagsavisen.

Saken Busch sikter til er en voldtektssak i Vestfold som varførstesideoppslag i Dagbladet 6. august. Overskriften var: «Susanne (19) blevoldtatt på utested. Politiet har DNA, navn og unike bilder, men henla saken».

Tre dager senere er justisminister Knut Storberget på banen med uttalelser somvakte oppsikt hos på de øverste ansvarlige innen påtalemyndigheten.

- Jeg vil vite hvorfor denne saken ble henlagt. Jeg vil ha gode svar. Jeg harikke sett bevisene, men jeg er opptatt av at vurderingen må være godt underbygdnår man legger bort en slik sak, sa Storberget til Dagbladet.