Erna Solberg har funnet til budsjettenighet med Fremskrittspartiet, Venstre og Krf. Blant annet ved å øke kravene til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor.
Erna Solberg har funnet til budsjettenighet med Fremskrittspartiet, Venstre og Krf. Blant annet ved å øke kravene til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor.

Budsjettavtalen fører til at politiet trolig må spare enda mer

Politiet får trolig ytterligere 50 millioner kroner i kutt.

Publisert Sist oppdatert

Da statsbudsjettet ble lagt fram i høst, kunne Politiforum fortelle at politiet måtte spare 82,7 millioner kroner som følge av regjeringens avbyråkratiseringsreform. Som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf, øker nå summen som de offentlige etatene må kutte i avbyråkratisering og effektivisering.

Kuttene øker fra 0,5 til 0,8 prosent. For politiet innebærer en slik økning at etaten må effektivisere for 132,3 millioner kroner i 2017. Det er 50 millioner mer enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett

Samtidig som politiet må kutte mer, skjermes Forsvaret for økningen i kuttene. «Effektiviseringsreform, øke med 0,3% (Forsvaret skjermes)» heter det i regjeringens budsjettdokumenter. Totalt frigir dette 890 millioner kroner som fordeles til andre formål i budsjettavtalen.

På fire år vil politiet ha måttet spare 450 millioner kroner i effektivisering og avbyråkratisering. Innsparingene må gjøres samtidig som etaten er presset økonomisk og det økonomiske handlingsrommet har gått ned i politidistriktene. Regjeringen har flyttet på rundt sju milliarder kroner i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett fra i høst.