Bra jobb av Rogaland PD

Politidistriktet jobbet for at politifolk fikk bistandsadvokat.

Publisert Sist oppdatert

I Rogaland politidistrikt er dette den andre saken på rundt ett år hvor politifolkene som blir skadet eller truet får bistandsadvokat oppnevnt på statens regning, og hvor de har fått status som fornærmet i saken. Det gir helt andre rettigheter under straffesaken, og et gir bedre grunnlag i forhold til erstatningsspørsmål. Som fornærmet får de være tilstede under hele rettsaken, og de får anledning til å stille spørsmål gjennom sin bistandsadvokat. Da statsadvokaten tok ut tiltalebeslutningen, henla han drapsforsøkstiltalen. Men bistandsadvokat Inger Marie Sunde ville det annerledes. Hun klaget på tiltalen.

Oppreisningserstatning

Det resulterte i en tilleggstiltalebeslutning fra statsadvokatens som også innbefattet trusler etter Straffelovens § 227. Dermed var det formelle kravet for å få dekket utgifter til bistandsadvokat og muligheten for å kreve oppreisning innfridd for alle de fire involverte politifolkene. Det resulterte i en rekordhøy oppreisningserstatning på 75.000 kroner til hver.

En klar fordel

Politibetjent Frode Kleven er uforbeholden når han beskriver betydningen av å ha blitt representert ved en bistandsadvokat.

– Hvor viktig det var at vi hadde bistandsadvokat ser jeg mye klarere nå i ettertid. Prosedyren advokat Inger Marie Sunde holdt var god. Hun reddet saken, og tok vare på oss på en utmerket måte, sier Kleven.

Han mener det er underlig at ingen politiledere eller Politiets Fellesforbund (PF) fulgte saken under forhandlingene. Lokallagsleder Arild Sandstøl i PF Rogaland er meget fornøyd med hvordan politidistriktet har vært en pådriver for å få bistandsadvokat til de involverte politifolkene. Han deler ut en verbal rose til politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik på personalseksjonen.

– Han engasjerte seg sammen med våre jurister, og jobbet for en positiv løsning. Slike hendelser er mer enn det man skal akseptere som en del av jobben. Derfor er det helt riktig å få en slik erstatning, sier Sandstøl fornøyd.