Bolstad: – Sivile oppgaver anerkjennes i reformen

Resultatet av den kommende reformen kommer til å være bedre enn utgangspunktet i Politianalysen, uttrykte Sigve Bolstad under årsmøtet til PF Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Under gårsdagens tale til årsmøtet til PF Rogaland brukte forbundsleder Sigve Bolstad tid på den kommende politireformen, eller «nærpolitireformen», som regjeringen har valgt å døpe den.

Bolstad sa at han er fornøyd med gjennomslagskraften til PF i arbeidet, og fortalte til årsmøtet at PF har deltatt på en rekke møter med partene.

– Det har vært viktig for meg å nevne at vi er på ballen og er inne i varmen. Det vi har vektlagt er lønn, omstilling og politi der folk bor, forteller Bolstad.

De sivile anerkjennes

I Politianalysen fra sommeren 2013 fikk de sivile oppgavene i politiet gjennomgå. Politianalysen listet opp hvilke sivile gjøremål som kunne fjernes fra politiet og hvilke andre steder de kunne gjennomføres, for at politiet skulle kunne fokusere på kjerneoppgavene og spare midler.

Nå råder det imidlertid større enighet om at de sivile har en plass i politiet.

– Det vil bli noen endringer og noe vil bli sentralisert. Men resultatet av reformen vil være et godt stykke unna det Politianalysen foreslo, og PF har vært en pådriver for det, sier Bolstad.

Det er spesielt to ting Bolstad har bitt seg merke i som posititvt for de sivile.

– Det ene er at man i reformarbeidet har kommet til at de sivile i politiet gjør en god jobb og at man anerkjenner at en del av gjøremålene nettopp er en del av kjerneoppgavene til politiet. Det andre er at man har kommet til at det kostnadsmessig ikke er så mye å spare på å fjerne sivile stillinger fra politiet.

– Innholdet bør være kjent om 14 dager

Lønnsmessig er det er viktig at det satses inn i reformen, fremholder PF-lederen, som vil være innom nær halvparten av årsmøtene i PF i vinter.

– Når distrikter slår seg sammen bør de legge lønna på nivå med det distriktet som hadde høyest lønn. Det er motiverende, vil beholde folk og gjøre omstillingen enklere. Gjør man ikke det, blir det en sparereform, slår Bolstad fast.

Nå mener han reformen bør nærme seg offentliggjøring. Skal man rekke regjeringens plan om Stortingsbehandling i mars og før sommeren, bør det skje noe i løpet av kort tid.

– Erfaringsmessig bør den være kjent i det offentlige rom innen 14 dager, avslutter Bolstad.