Bøhler: - Vi må se på dette

Justiskomiteens Jan Bøhler (Ap) sier det er grunn til å ta Abrahamsens utspill om brudd på innreiseforbudet på alvor.

Publisert Sist oppdatert

– Det bekymrer meg litt hvis dette skjer om og om igjen. Jeg synes det er veldig uheldig at motiverte og flinke politifolk opplever dette. Grenseløs har gjort en glimrende jobb, og fortjener at vi følger opp politisk, sier Bøhler til Politiforum.

Nestlederen i Justiskomiteen synes det er merkelig at ikke strafferammen utnyttes fullt ut ved brudd på innreiseforbudet.

– Jeg skjønner Abrahamsens kritikk hvis de er nede i 45 dager, og er absolutt innstilt på at vi skal diskutere innspillet hans. Når han advarer mot at reaksjonene ikke er kraftige nok, så må vi se på dette. Så får vi se om to års fengsel eller noe annet er det riktige.

Flere overføringer

Høyre-politiker André Oktay Dahl sitter som andre nestleder i Justiskomiteen. Han mener det er straffeutmålingen som er problemet, og peker også på at norske fengsler allerede er stappfulle.

– Men Abrahamsen påpeker noe sentralt, og jeg ber regjeringen utrede dette sammen med spørsmålene om straffeutmålingen og fengselskapasiteten. I tillegg må det etableres egne fengsler for kriminelle utlendinger, kjøpes fengselsplasser i utlandet hvis mulig, mens arbeidet med soningsoverføring må intensiveres betraktelig, sier han i en kommentar.

Norge har allerede tegnet avtale om soningsoverføring med Litauen, Estland og Romania, og Bøhler sier planen er å utvide ordningen til flere land.

Avtalene med Litauen og Estland er forholdsvis nye, og effekten av disse har ikke trådt ordentlig i kraft enda, understreker han.

– Men jeg håper at antallet soningsoverføringer til hjemlandet kan økes allerede fra i år av, og går kraftig opp i årene framover. Da vil nok dette bli litt annerledes. Da tror jeg straffen vil svi hardere, for fengselsforholdene er nok annerledes der, mener Bøhler.

Bedre grensekontroll

Ap-politikeren sier en tredje faktor for å få ned antallet ulovlige returer, er å forbedre grensekontrollen.

– Østfold politidistrikt har fått stillinger til grensekontroll som skal understøtte Tollvesenet, som har fått en ny hjemmel for å kunne drive ID-kontroll knyttet til kontroll av gods og varer. De kan også holde folk i et visst antall timer, men da må også politiet ha nok ressurser til å komme hvis Tollvesenet tilkaller dem, sier han, og fortsetter:

– Hvis vi stopper flere folk på grensa før de får sjansen til å bryte loven, så vil det også virke inn.