Ble advart mot å bruke begrepet «nærpolitireform»

Ansatte i Politidirektoratet (POD) advarte mot å bruke betegnelsen «nærpolitireform».

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin første delrapport om politireformen, som ble lagt fram i dag.

En rekke politiansatte i distriktene Nordland, Sør-Øst og Vest, ansatte i Politidirektoratet (POD), politimestrene, særorgansjefer og riksadvokaten, er blant de om har blitt intervjuet i forbindelse med rapporten.

- Mange ler av begrepet

«Ansatte i POD viser til at de advarte mot å bruke betegnelsen nærpolitireform, nettopp fordi det ville innebære en krevende kommunikasjonsutfordring», skrives det i rapporten.

- Veldig mange ler av begrepet «nærpoliti». Det er ikke lett å se at det er en «nærpolitireform», sa assisterende Difi-direktør Vivi Larsen under framleggelsen.

I rapporten påpekes det at nesten alle Difi har snakket med, «gir uttrykk for at nærpolitibegrepet er svært utfordrende», og at det oppleves «krevede å forklare hvordan sentralisering av kompetanse og ressurser i praksis vil medføre bedre polititjenester lokalt».

- Det er en iboende spenning mellom lokal forankring og det å få robuste fagmiljøer, sa Larsen.

- Navnet skjemmer ingen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) brukte heller ikke begrepet «nærpolitireform» under pressekonferansen.

– Tanken bak navnet er god og navnet skjemmer ingen. Det er ikke så viktig hvilket navn man velger og navnet kan vi drøfte, men det handler om mer politidekning. At politiet skal være tilstede med likt tilbud over hele landet, så nærpoliti-begrepet er for så vidt godt begrunnet, sier Amundsen til TV 2.

Også i Politiforums spørreundersøkelse, hvor 6000 politiansatte sa sin mening om reformen, kom det inn mange negative og syrlige kommentarer om navnevalget.

«Fjernpolitireform» og «Sparepolitireform» er blant uttrykkene som brukes flittig av politifolk flest.