Bjerkaas: - Dette er pressefrihet

Hans-Tore Bjerkaas forsvarer NRKs beslutning om å offentliggjøre delvis sladdede versjoner av Treholt-avhørene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi la ut disse avhørene fordi vi mener at åpenhet var av særlig stor betydning for Treholt-saken. Når vi hadde tilgang til avhørene, og vi var sikre på at vi hadde alle, og at vi fikk tid til å sladde opplysninger om personer som ikke var offentlige og informasjon som ikke var av offentlig interesse, bestemte vi oss for å publisere, sier Bjerkaas.

Kringkastingssjefen er også ansvarlig redaktør for NRK.no, som la ut avhørene i sin helhet.

På samme dag

Samme dag som Gjenopptakelseskommisjonen la frem sin beslutning om å ikke gjenoppta Treholt-saken, la NRK ut alle kommisjonens avhør på sin hjemmeside.

«Vi har også vært opptatt av å forsikre oss om at vi publiserer alle avhørene, og ikke bare deler av materialet som eventuelt kunne tale for det ene eller det andre synspunktet på saken. Vi er nå så sikre vi kan være som utenforstående, på at det vi nå publiserer er samtlige avhør kommisjonen har gjennomført i denne siste omgangen av saken. Det har allerede lekket mye fra materialet og det har selvstendig verdi at allmennheten får se helheten og sammenhengen de lekkede opplysningene er gitt i. Vi mener vi dermed gir publikum et bredt innsyn i kommisjonens beslutningsgrunnlag», argumenterer NRK på sin hjemmeside.

Selvstendige vurderinger

Bjerkaas mener det ikke er snakk om at NRK på denne måten oppnevner seg til å bli en kommisjon for kommisjonen.

– Nei, dette er pressefrihet. Vi har opplysninger i saken og gjør selvstendige vurderinger, sier han.

– Har du forståelse for at personer som har avgitt forklaring til kommisjonen nå føler seg avkledd og nakne når opplysninger de har gitt i fortrolighet nå er brakt til offentlig skue?

– Dette er en del av den vanskelige avveiningen. Det er kun ekstraordinære omstendigheter som gjør at vi gjør dette. Spørsmålene rundt legitimiteten til de metoder som har vært benyttet har vært avgjørende, sier Bjerkaas, som avstår fra å kommentere enkeltheter av det som er fremlagt.

– Dette ødelegger ikke

– Har NRK ved å offentliggjøre avhørene vanskeliggjort Gjenopptakelseskommisjonens behandling av senere saker? Vil partene i senere saker være betenkt på å gi forklaring når de vet at det ikke er noen garanti for at det de sier vil være fortrolig?

– Dette er også en av de vanskelige vurderingene vi har gjort. Vi mener det vi har gjort ikke ødelegger for kommisjonen. Man har plikt til å stille opp for kommisjonen i slike saker, svarer Bjerkaas, og fortsetter:

- Det som gjorde at vi ville publisere dette er at Treholt-saken er helt ekstraordinær. Vi gjør selvstendige vurderinger av alt vi publiserer. Betydningen Treholt-saken har for senere norsk rettspraksis er del av denne vurdringen.