Slik ble et mulig beredskapssenter på Grønmo i Oslo skissert å kunne se ut. Nå er Grønmo vraket.
Slik ble et mulig beredskapssenter på Grønmo i Oslo skissert å kunne se ut. Nå er Grønmo vraket.

Beredskapssenteret ut av Oslo

Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune, melder NRK.

Publisert Sist oppdatert

Det bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp) overfor NRK.no.

Dermed er den tidligere søppelfyllingen på Grønmo i Oslo også vraket som lokasjon, etter at også Alnabru i Oslo ble vraket tidligere.

– Den klare anbefalingen er Taraldrud, sier Anundsen til NRK.no.

– Beslutningen om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter er en viktig milepæl. Å samle de nasjonale beredskapsressursene er avgjørende for å sikre samtrening og bedre samhandling. Vi er nå et steg nærmere realisering, understreker ministeren i en pressemelding.

Bedre grunnforhold

Både beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og helikoptertjenesten skal holde hus på beredskapssenteret.

I pressemeldingen skriver Justis- og beredskapsdepartementet også at Taraldrud peker seg klart ut som det beste tomtevalget.

«Grønmo innebærer høyere risiko for at krevende grunnforhold vil gi tekniske og gjennomføringsmessige problemer, høyere kostnader, samt tidkrevende klargjøring av tomt for bygging. For Taraldrud antas utbygging å være forbundet med lav risiko. Løsninger kan baseres på kjente og gjennomprøvde metoder. Med bruk av grunnforsterkning er i prinsippet hele tomten byggbar. Dette gir stor fleksibilitet i den videre planleggingen av anlegget. Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan for tomta på Taraldrud.»

– Samlet sett egner Taraldrud seg best. Årsaken er lokalisering og utvikling av området. Utfordringene med grunnforholdene på Grønmo var dessuten mer komplekse enn vi trodde. Grønmo vil bli langt dyrere enn Taraldrud, sier Anundsen til NRK.

Lanserte selv Grønmo

Det var Anundsen selv som lanserte Grønmo som et alternativ til Alnabru i 2014. I august dette åres, sa han dette i en pressemelding:

– Grønmoalternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling.

I et brev fra POD til departementet fra juni 2015, trekkes også mulighetene ved Grønmo-tomta fram.

«Grønmotomten er mer skjermet for innsyn og støypåvirkning til omgivelsene, og har en størrelse som gir fleksibilitet med hensyn til krav til sikkerhet og fremtidig utvikling av tjenestene, for å kunne imøtekomme det til enhver tid gjeldende trusselbilde», skrives det.

Inviterer til åpne møter

Forslag til planprogram for bygging av beredskapssenter på Taraldrud vil nå snart bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, sier departementet nå om den videre prosessen.

Regjeringen inviterer også til åpne informasjonsmøter om beredskapssenteret i månedsskiftet oktober/november.

– Vi er glad for at regjeringen nå har besluttet valg av tomt, og gleder oss til at et senter som skal tjene beredskapen i hele landet vil bli etablert, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet i en kommentar på Politi.no.