Avgangsstudentene fra Politihøgskolen i Oslo under vitnemålsseremonien i Oslo rådhus.
Avgangsstudentene fra Politihøgskolen i Oslo under vitnemålsseremonien i Oslo rådhus.

Bekymrer seg for framtidens politi

Statsadvokat Stein Vale er bekymret for kunnskapsnivået på politistudentene.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Klassekampen.

Vale har vært ekstern sensor på Politihøgskolen (PHS) i ti år, og melder nå sin bekymring i et brev til PHS som Klassekampen har fått tilgang til.

«Med denne henvendelsen ønsker jeg å uttrykke en bekymring over en tydelig reduksjon i det faglige nivået i strafferett, straffeprosess og ordensjuss», skriver Vale bekymringsbrevet, etter at han før sommeren rettet 21 eksamensbesvarelser i fagene.

Vurderte å varsle

Vale understreker at han vurderte å varsle om dette også i fjor, og at også flere av hans medsensorer deler bekymringen, og «hadde et klart inntrykk i år av at det faglige nivået gjennomgående er blitt dårligere».

Disse fagene ble i 2009 flyttet fra tredje til første studieår, noe statsadvokaten understreker han er klar over, men han mener likevel nivået er for dårlig.

Ifølge Klassekampen inneholder også henvendelsen til PHS en bekymring om språkkunnskapene til enkelte studenter.

«I tillegg finner jeg grunn til å påpeke at enkelte av studentene har en så dårlig skriftlig framstillingsevne at det er vanskelig å forstå at de kan ha bestått PHS-kravene om minstekarakteren 3 i norsk på videregående skole», skriver han i brevet.

Tas på alvor

Assisterende rektor Nina Skarpenes ved PHS, sier til avisen at skolen tar bekymringsmeldingen på alvor, og vil gjennomgå årets sensorrapporter for å undersøke om flere mener det samme.

Samtidig avviser hun at det er mulig å sammenlikne prestasjonene i faget over tid.

- Vale sammenlikner epler og pærer. Det er ikke mulig å sammenlikne studentenes prestasjoner etter ett års studier med prestasjonene til studentene som før hadde eksamen etter tre års studier, sier hun til Klassekampen.