- Behov for nye løsninger

Tore Lorentzen står fortsatt på sitt.

Publisert Sist oppdatert

Administrasjonsdirektør Tore Lorentzen og PolitiforbundetsArne Johannesen er ikke enige om dagens IKT-situasjon i politiet er en trusselfor politiarbeidet eller ikke, ifølge NTB.
Etter at Politiforum kunne avsløre alvorlige svakheter i politietsdatasystemer, har en rekke aktør kommet med innspill i debatten.

I en sak som ble publisert på politi.no fredag ettermiddagavblåser administrasjonsdirektør i Politidirektoratet, ToreLorentzen, IKT-alarmen som startet i Politiforumtorsdag. Da hevdet direktør LarsBøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) atpolitiets IT-utstyr var foreldet og at det truet politioperative oppgaver.

Men ifølge Tore Lorentzen finnes det ingen krise, bare et behov for nyeløsninger.

- Norsk politi er avhengig av gode IT-løsninger for å kunne arbeide effektivt.Når det gjelder operative løsninger, skal politiet være ledende. I dag harpolitiet en rekke gode IT-systemer og løsninger, men også noen storeutfordringer når det gjelder IKT, sa Lorentzen på politi.no.

På fredag uttalte Arne Johannessen følgende på politiforum.no

- Jeg forstår ikke hvorfor Tore Lorentzen forsøker åbortforklare den meget alvorlige IKT-krisen politiet nå er inne i. Dette erdokumentert fra ulike fagmiljøer og nettopp beskrivelsen fra PDMT bygger oppunder dette. Jeg er alvorlig bekymret. Jeg skjønner ikke at Politidirektoratetog justisminister Knut Storberget tør å sitte og se på situasjonen med dekonsekvensene den kan få for politiet, sier Johannessen, som tegner en mørk fremtiddersom noe ikke blir gjort:
- I verste fall kan serverparken bryte sammen i løpet av seks måneder, noe somvil være en total katastrofe.

Med andre ord - det er full uenighet mellom PolitietsFellesforbund og Politidirektoratet om hvor alvorlig situasjonen er eller omdet i det hele tatt er et problem.