Befalet i Forsvaret får kjenne peppersprayen i ansiktet

I Forsvaret må befalet som skal bruke pepperspray selv kjenne på hvordan det oppleves å få pepperspray på seg. Politifolk blir ikke utsatt for noe lignende.

Publisert Sist oppdatert

Video:

– Ta av brillene. Klar, ferdig, kjør!

Major, hovedinstruktør og utøvende fagansvarlig for mindre dødelige våpen (MDV) i Forsvaret, Trond Mostue, har nettopp sendt en dose pepperspray i panna på et av befalet som deltar på instruktørkurs i MDV på Sessvollmoen.

De skal læres opp i å instruere i og bruke mindre dødelige våpen. Slike våpen kan være pepperspray og skytevåpen, som for eksempel hagle og 40 mm granatutskytingsrør med mindre dødelig ammunisjon. Kurselevene må selv kjenne på deler av det de kan måtte utsette andre for.

– Ikke gni!

Det er Mostues første bud, når peppersprayen renner ned mot ansiktet og gjør nærkampøvelsene til en lidelse.

– Vi ønsker at instruktørene skal vite hvordan effekten av pepperspray virker. Da blir de mer bevisst bruken av pepperspray, forteller Mostue.

Trond Mostue i Forsvaret instruerer i nærkamp og mindre dødelige våpen. Han utsetter befalet for direkte eksponering av pepperspray.
Trond Mostue i Forsvaret instruerer i nærkamp og mindre dødelige våpen. Han utsetter befalet for direkte eksponering av pepperspray.

Kan bli fratatt sprayen

Politistudenter går ikke gjennom det samme, selv om alle politifolk utstyres med pepperspray og dette benyttes under pågripelser ved behov.

Mostue mener det er viktig at befalet har vært gjennom direkte eksponering av pepper’n også av andre grunner.

– Det er en sannsynlighet for at brukerne kan bli fratatt peppersprayen, eller komme i direkte kontakt med den under en arrestasjon. Hvis det skulle skje, så vet de nå hvordan det oppleves og hvordan de kan håndtere det, sier Mostue og legger til:

– Det er viktig for våre instruktører at de har denne bevisstheten, både i utdanning av egne mannskaper og i tjenesten.

Ingen direkte eksponering i politiet

Politidirektoratet fastlegger retningslinjene for hva slags eksponering studenter og instruktører i politiet utsettes for. Gjennom kommunikasjonsavdelingen i POD skriver seksjonssjef Rune Andersen at studenter ved PHS i dag påføres indirekte eksponering av pepperspray.

– Dette gjennomføres ved at de skal arbeide med bevisstløs person, en dukke, som er eksponert for spray. I praksis gir dette liten eller ingen eksponering for studenten, skriver Andersen.

Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen, forteller at det har vært utredet hvorvidt også kommende politifolk skulle kunne eksponeres for pepperspray forbindelse med sertifisering og trening.

– Arbeidstilsynet har tidligere vært i dialog med Politidirektoratet og det ble besluttet ikke å utsette studenter for direkte eksponering. Avgjørelsen ble tatt for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for studentene. Det er en beslutning PHS selvsagt har forholdt seg til, og skolen har laget et utdanningsinnhold i tråd med denne føringen. Vi mener, sette hen til denne rammefaktoren, at den opplæringen som gis både er god og relevant, utdyper Valaker.

Gjennom politiutdanninga skal studentene lære seg å kjenne skadepotensiale og regelverk, samt hvordan pepperspray skal kunne anvendes i gitte situasjoner, selv om de ikke eksponeres for alle maktmidlene selv.

– Studentene skal etter endt undervisning ha kunnskap om sentrale bestemmelser for bruk av makt og skadepotensiale ved ulike arrestasjonsteknikker, herunder bruk av pepperspray. De skal på bakgrunn av selvstendige vurderinger, i gitte situasjoner, kunne anvende både teleskopbatong og pepperspray.

– Skulle dere ønske at man kunne utsette politistudenter for pepperspray, for å gjøre det enda mer realistisk?

– Vi ønsker ikke. Vi forholder oss til de bestemmelsene og vedtakene som til enhver tid gjelder, sier Valaker.

Ble gjort tidligere

Å utsette politifolk for pepperspray har imidlertid vært gjort før. For godt og vel ti år siden ble det stans i prakisisen. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten fikk, ved hjelp av Arbeidstilsynet, stoppet praksisen som følge av HMS-hensyn.

Hovedverneombudet hadde reagert på måten poltifolk ble utsatt for pepperspray på, uten særlige muligheter til å skylle med vann. Det ble også meldt om skader som følge av eksponering i øynene. Direkte eksponering i øynene er ikke det samme som skjer i Forsvaret.

Ansatte som ble eksponert fikk også godkjent skader etter eksponering av pepperspray som yrkesskade. Også fagforeningen Politiet Fellesforbund var kritisk og støttet en restriktiv holdning til eksponering av pepperspray.